< Tillbaka

Fullsatt hos Transportstyrelsens när de kallar till möte.

Publicerad: 27 Feb 2020
Transportstyrelsens vill skapa en Besiktnings-kommitté med minst tre undergrupper, där varje undergrupp rapporterar till Besiktnings-kommittén. SFVF som närvarade på mötet var inbjuden tillsammans med ca 60 föreningar och organisationer. Förändringar behövs, vilket vi har påtalat för Transportstyrelsen ett flertal gånger. Det ska vara konkurrens på lika villkor och SFVF anser att det är väldigt lång väg dit, säger Bo Ericsson vd för SFVF.

- Varför får svenska åkerier fler nedslag på bland annat bromsar än andra länders åkerier? Samtidigt vet vi att våra fordon är de säkraste inom EU och att Sverige har lägst antal omkomna och skadade inom EU. Olika regler och riktlinjer kan strida mot konkurrensen och för att motverka detta vill vi ha en harmonisering inom EU, säger Bo Ericsson.

Det kommer även bildas arbetsgrupper för tunga fordon, lätta fordon och transportfordon. Nu kommer SFVF starta arbetet med att kontrollera vilka frågor vi har i branschen som rör besiktning, regler, riktlinjer med mera. Dessa frågor skall senare tas upp på kommande möten i alla arbetsgrupper och slutligen i Besiktnings-kommittén.

- SFVF har bland annat påtalat orimligheten med nuvarande riktlinjer vad gäller besiktning av gastankar till Swedac. Vi är även tveksamma om besiktningsföretagen har kompetens för att göra bedömningar av gastankar och utrustning, säger Bo Ericsson.

Det är märkligt att besiktningsbranschen får vara med och sätta regler för fordonsägare, eftersom besiktningsföretagen är part i målet. Transportstyrelsen har en hyfsad god förståelse för frågan, säger Bo Ericsson.

SFVF anser att det är orimligt och konkurrensbegränsande att det idag finns listor över de verkstäder som är godkända att genomföra besiktning av gastankar. Besiktningsföretagen ska inte genomföra kontroll av tankar och utrustning, om de inte kommer åt överallt där man ska utföra läckagetest. SFVF vill att endast seriösa utbildade verkstäder ska kunna utföra kontroll av gassystem, säger Bo Ericsson.

Risken är överhängande att oseriösa verkstäder utnyttjar besiktningsföretagen genom att de tar bort kåporna och målar om tuberna (rost finns under den nya färgen). Och detta missar besiktningsföretagen. Besiktningsföretagen ska endast ta emot intyg från fordonsverkstäder som har utfört kontrollen.

- Det är märkligt att alla andra EU länder följer föreskriften ECE R110. I den är det tydligt reglerat hur man bland annat ska gå tillväga när man kontrollerar gastankar och när detta ska ske;

  • med läckagespray och inte sniffer
  • ISO standarden 11439

Punkter som ska testas för gassystem:

  • Funktionalitet (gasdriften måste fungera och inte ha några felkoder)
  • Skador på ledningar, slangar, eller rost får inte förekomma
  • Läckagetest (det får inte förkomma någon typ av läckage)

Hur man genomför läckagetest finns och redan reglerat i ECE R110.

- Att besiktiga en gasbil ska kosta lika mycket som att besiktiga vilken annan bil som helst om kåporna är demonterade, avslutar Bo Ericsson.

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
28 Sep, 2022, Extern artikel
Krockdetektering i nya iPhone 14
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan