< Tillbaka

SFVF:s ESF projekt Framtidens Fordonsverkstäder

Full fart i SFVF:s ESF projekt Framtidens Fordonsverkstäder

Publicerad: 13 Maj 2020
Det övergripande syftet med projektet är att utveckla metoder för kartläggning av kompetensbehovet i branschen och att utveckla nya, förbättrade bransch- och yrkesutbildningar. Detta för att ge branschen ökad förmåga att attrahera och rekrytera även i de målgrupper som vi inte tidigare nått ut till, säger Bo Ericsson, vd för Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF).

Projektet ska leda till en breddad rekrytering av framtidens medarbetare till branschens företag och därmed bidra till en ökad konkurrenskraft för våra fordonsverkstäder, säger Bo Ericsson.

Två av SFVF:s och Europeiska socialfondens särskilt utpekade målgrupper att nå, genom projektet Framtidens Fordonsverkstäder, är kvinnor och personer med invandrarbakgrund samt nyanlända. Dessa målgrupper är underrepresenterade i branschen, trots det stora rekryteringsbehovet som uppgår till mer än 6000 nya medarbetare de närmaste tre åren, berättar projektledaren Benny Wallin. En breddad rekryteringsprofil kommer aktivt att bidra till både det enskilda företagets och branschens utveckling och lönsamhet, menar Benny Wallin.

Medverkande i projektet utöver SFVF och ESF rådet, är 20 utvalda verkstäder i Skåne och Blekinge, Manpower och Promeister. Samverkanspartners är Arbetsförmedlingen, Region Skåne, Skolverket och Training Partner.

Efter en tid av analys, planering, inledande möten och intervjuer, har vi nu tillsammans med våra leverantörer Manpower och Promeister tagit nästa steg i vårt arbete, säger Bo Lindman som leder arbetet för SFVF. Här har Promeister och Manpower, såväl var för sig som tillsammans, påbörjat skapandet av det frågebatteri som ska ligga till grund för kartläggningen av kompetensbehovet till de medverkande företagen och den påföljande utformningen av utbildningar som möter upp mot dessa behov.

Corona påverkar SFVF och leverantörernas arbete främst genom att resor och besök hos medverkande företag och samverkanspartners inte kan ske. Kontakterna kommer den närmaste tiden ske genom främst telefon, Skype- / Teams-möten och mail. Samma gäller för Manpower och Promeister där intervjuer och frågor till de medverkande företagen genomförs digitalt i detta skede.

Så här långt har vi endast fått signaler om begränsad påverkan för merparten av de verkstäder som medverkar projektet. Glädjande nog rapporterar flertalet av de medverkande verkstäderna att beläggningen är fortsatt rimligt god, men att viss påverkan på sikt kan ses. För några verkstäder, framför allt på landsbygden och i mindre orter märks påverkan av pandemin väldigt lite, än så länge. Några verkstäder har till och med sett en viss uppgång i kundtillströmningen, tvärt emot prognoserna.

Självklart är man beredd på att tuffare tider stundar, men som en verkstadsägare sade, - ”Om det inte blir värre och stabiliserar sig över sommaren är det hanterbart, även om det så klart kommer påverka omsättning och lönsamhet.”

En av de verkstäder som går lite mot strömmen i dessa tider är Magnussons Bil i Karlskrona. Där har man märkt av en viss ökning av jobben i verkstaden de senaste veckorna. Vi har till och med fått återanställa en mekaniker på deltid för att klara av orderingången, berättar företagets ägare Joakim Magnusson. Även om vi står inför tuffare tider, så är frågan om rekrytering och kompetensutveckling fortsatt jätteviktig för oss. Den snabba teknikutvecklingen i vår bransch är alltid en utmaning för oss på verkstäderna. Både vidareutbildning och det faktum att vi behöver nya medarbetare med rätt utbildning och tillräcklig kompetens, är avgörande för vår och branschens framtid säger Joakim, som också är verkstädernas representant i projektets styrgrupp.

Nu i maj får deltagande verkstäder vara med i digitala intervjuer samt besvara ett frågeformulär. Promeister och Manpower tillsammans önskar verkstädernas svar på frågeställningarna, för att kunna gå vidare med nästa steg i kartläggningen av kompetensbehovet och utvecklingen av matchande utbildningar, avslutar Bo Ericsson.

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

1 Dec, 2023, Extern artikel
Emily GT blir verklighet
15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan