< Tillbaka

Framtidens mackar kan producera vätgas på plats

Publicerad: 20 Apr 2022
Framtidens bensinmackar kan komma att producera fossilfri vätgas på plats. Det hade både skyndat på introduktionen och underlättat för kunderna. Det tror IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers Industriteknik som analyserat alternativen.

Vätgas är ju extra viktigt för den tunga transporten. Där har utmaningen både handlat om att minska kostnaderna för produktionen och kunna erbjuda ett rikstäckande nätverk av stationer. Ett problem har varit att tankstationer för vätgas har svårt att få upp lönsamheten eftersom de innebär höga investerings-, drifts- och underhållskostnader och även låga volymer. 

– Ett sätt att få ner kostnaden är att använda befintlig infrastruktur för andra bränslen som innehåller vätgas, som exempelvis biogas, och sedan utvinna vätgasen på plast vid tankstationen, säger Anders Hjort, forskare och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Enligt Anders Hjort skulle det underlätta introduktionen av vätgas om det erbjöds ihop med biogas och el. 

Vätgas kan både produceras direkt vid tankstationen eller centralt i större skala. Billigast verkar det bli att producera vätgas genom elektrolys på plats på lite större tankstationer med kapacitet att tillhandahålla 10 GWh vätgas om året. Då skulle produktionspriset bli runt 75 kronor per kilo vätgas. Men kostnaden bör ligga runt 50 kronor per kilo för att göra det möjligt att investera i ett vätgasfordon.

Enligt Anders Hjort kommer vätgasen bli billigare i takt med sjunkande investeringskostnader. De kommande tio åren kommer även efterfrågan öka.

Under 2022 ska 550 miljoner kronor fördelas av Energimyndigheten till aktörer som vill bygga en regional infrastruktur med publika ladd- och tankstationer för el och vätgas. 

Maria.eriksson@sfvf.eu

 

Kopiera länk
Copy
18 Apr, 2023
SFVF - VERKSTADSJURIDIK – för fordonsverkstäder, fordonslärare och konsumentvägledare
Stockholm: Bilyaa Group AB, Hovslagarevägen 37, Sollentuna, Utbildningsledare: Bo Ericsson, SFVF
9 Maj, 2023
SFVF - VERKSTADSJURIDIK – för fordonsverkstäder, fordonslärare och konsumentvägledare
Sundsvall: Scandic Sundsvall City, Trädgårdsgatan 31, Utbildningsledare: Bo Ericsson, SFVF
Visa fler händelser

PRENUMERERA NYHETSBREV(3)

 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan