< Tillbaka

Framtidens Fordonsverkstad 2.0

Publicerad: 6 Maj 2021
Det är namnet på nästa steg i SFVF:s stora satsning på kompetensförsörjning för fordonsverkstäderna i Skåne och Blekinge. Även här med stöd och finansiering från Europeiska Socialfonden (ESF). Här har man bjudit in alla SFVF-anslutna verkstäder i Skåne och Blekinge till ett omfattande och för verkstäderna kostnadsfritt kompetensutvecklingsprogram för företagens alla medarbetare och chefer.

– Det är ett behovsanpassat utbildningsprogram, framtaget baserat på dels erfarenheter från Framtiden Fordonsverkstad (1.0) och de önskemål som framkommit från fordonsbranschens företag, säger Bo Lindman som är projektledare för detta projekt.

Man har nyligen avslutat sin analys och planeringsfas och är nu färd med att utforma de kurser som efterfrågats av verkstäderna. Bo Lindman beskriver dem i fyra kompetensutvecklingsområden, där område 1 omfattar högvoltsteknik i elfordon, hybridfordon och flerbränsleteknik. Område 2 fokuserar på fordonselektronik och datateknik, medan område 3 handlar om hjul och däck, modern skadeteknik, skadebesiktning och kalkylering. Område 4 tar sikte på de ”mjuka” kompetenserna som kundservice och bemötande, ledarskap, kompetenskartläggning och verksamhetsutveckling.

Vi räknar med att rulla i gång i full skala med utbildningsinsatserna direkt efter sommaren, men redan nu under våren kommer de medverkande verkstäderna att få ta del av utbildningsplaneringen och uppläggen mer i detalj. Dessutom avslöjar Bo Lindman en spännande tanke med projektet, nämligen att också involvera gymnasieskolornas fordonsprogram i projektet.

Kopiera länk
Copy
14 Dec, 2022
Bilhandelsjuridik
Online, Sverige
18 Jan, 2023
Automässan 2023
Göteborg, Sverige
Visa fler händelser
RÄTT LOGGA BVP

2 Dec, 2022, Extern artikel
Continental förvärvar Backes Transportbandservice AB
1 Dec, 2022, Extern artikel
Stigande priser på drivmedel förändrar körbeteende
1 Dec, 2022, Extern artikel
Trelleborg åläggs att betala böter
30 Nov, 2022, Extern artikel
BKT – sluta fylla däcken med vatten
30 Nov, 2022, Extern artikel
Ny isgreppsmärkning på däcksidan
 Branschorganisationer i samverkan
 Sammarbetspartners