< Tillbaka

Från vänster - Johnny Bräster och Pehr Oscarson.

Frågorna som avhandlades på SBF:s historiska föreningsstämma

Publicerad: 2 Dec 2022
Sveriges Bildelsgrossisters ordinarie föreningsstämma i slutet av november går också till historien som föreningens sista någonsin.

Den 26 november höll Sveriges Bildelsgrossisters Förening (SBF) sin ordinarie föreningsstämma på KG Knutssons kontor i Sollentuna i norra Stockholm. Bland programpunkterna fanns omval av vice ordförande – Meko-koncernens vd Pehr Oscarson och omval av ordföranden Johnny Bräster.

– Det är en nödvändighet för att kunna möta förändringarna i omvärlden och den strukturella omvandling som fordonssektorn genomgår, förklarade Johnny Bräster och betonade den resursmässigt ökade slagkraft som den nya föreningen kommer att få.

De två omvalda SBF-företrädarna kommer dock inte bli långvariga på sina styrelseuppdrag då SBF under 2023 ska fusioneras med Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF). Den nya föreningen, som ännu inte fått något namn, kommer att få Johnny Bräster som ordförande och en av styrelseledamöterna blir Pehr Oscarson.

Några av de övriga programpunkterna som togs upp på SBF:s föreningsstämma var:

x frågor rörande nya EU:s nya avgasreningsnorm Euro 7,

x lobbyarbetet kring förnyelsen av den konkurrensreglering som finns för motorfordonsunderhållstjänster,

x arbetet med EU:s Data Act,

förslaget till en sektorsspecifik datalagstiftning för fordon.

Stämman avslutades med en presentation av KGK Academy och deras utbildningar med inriktning på högvoltsfordon. För den svarade produktchefen Henrik Ivarsson.

LÄS ÄVEN: Han blir ordförande i nya föreningen

Kopiera länk
Copy