< Tillbaka

CECRA-möte i London

Förtydligande från Europeiska kommissionen om SERMI

Publicerad: 1 Jun 2020
I fredags bekräftade Europeiska kommissionen för CECRA hur tolkningen av SERMI kommer att ske. SERMI kommer bli obligatoriskt och det kommer att finnas tydliga skyldigheter.

Det är mycket goda nyheter eftersom det under ett möte i arbetsgruppen för motorfordon gavs en annan förklaring, som helt plötsligt innebar att SERMI inte var obligatoriskt utan snarare en rekommendation. CECRA begärde ett förtydligande som nu har erhållits.

CECRA och AFCAR kommer att fortsätta att sätta press på kommissionen för att undvika en för lång försening p g a COVID-19. På grund av rättspraxis kan kommissionen inte längre referera till ISO-standarder i EU-lagstiftning i allmänhet, eftersom dessa är utformade av privata organ som ligger utanför kommissionens kontroll och de kan inte kopieras in i lagstiftning.

SERMI kommer att göras obligatoriskt eftersom det kommer att finnas ett dokument med tydliga skyldigheter. Kommissionen söker nu olika sätt eftersom det i dagsläget inte är möjligt att göra SERMI obligatoriskt utan att använda sig av RMI-standarder, exempelvis ISO 18541. Lösningen kan vara att lägga till lagliga skyldigheter i dokument eller genom andra lagstiftnings-riktlinjer.

SERMI:s implementering pågår nu sedan några månader. Förslaget granskas för närvarande av jurister. Det finns två svårigheter som förklarar varför publikationen är försenad och dessa är mer av teknisk karaktär och inte politiska.

SERMI blir obligatoriskt. Kommissionen vill gå snabbt fram i samråd med experter och därefter sker två månaders granskning av EP / EG innan planen är att SERMI ska träda i kraft i slutet av 2020.

ISO 18541-1: 2014 är viktig för verkstäder, säger Bo Ericsson vd för SFVF. Det är en förutsättning för att en verkstad ska få behörighet till systemet. SERMI blir nödvändig för att kunna utföra fordonsvägassistans, inspektion, diagnos, reparation och underhåll, inklusive uppdatering och utbyte av elektroniska kontrollenheter (ECU).

Nu vill CECRA bland andra att kommissionen så snart som möjligt ska klargöra SERMI som rättsligt bindande inklusive tidsfrister för alla intressenter, även biltillverkare. Anledningen är att vissa tillverkare har gett intrycket av att SERMI bara kommer att vara en rekommendation och inte en rättslig handling, men denna nyhet bekräftar nu att så inte är fallet.

SERMI:s ansvar kommer beslutas av kommissionen. Men kommissionen har dock inte för avsikt att ingripa i alla aspekter relaterade till SERMI. Tvärtom kommer kommissionen bara att fatta beslut i ett antal strategiska frågor, om och när det behövs, och låta den dagliga verksamheten utföras av SERMI Operation Group som en rådgivande enhet.

Vem ska då betala kostnaden? I frågan om kostnaden säger kommissionen att åtkomstkostnaden redan täcks i förordningen som en fordonstillverkare kan ta ut för åtkomst till deras RMI, men detta täcker inte alla kostnader som oberoende operatörer har för att implementera och driva SERMI-systemet.

Kommissionen antydde att den kommer att överväga att lägga till en formulering som skulle förutse att hela kostnaden skulle täckas av både tillverkare och för fria verkstäder. Kommissionen kommer också att kontrollera vad som måste göras med tanke på cybersäkerhet och kommer att titta på frågan om datatillgång i ett typgodkännande.

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
28 Sep, 2022, Extern artikel
Krockdetektering i nya iPhone 14
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan