Ulf Stefansson, SFVF

Första utvärderingsrapporten kring personalliggare klar

Publicerad: 23 Jan 2020
Sveriges Fordonsverkstäder blev inbjudna till Skatteverket för att ta del av utvärderingsrapporten om hur restaurang- och byggbranschen påverkats av personalliggare. Detta är den första utvärderingen kring personalliggare och både restaurang- och byggbranschen har varit igång med liggare under en längre tid.

Arbetet med personalliggare startades redan 1996 genom diverse utredningar om bland annat schablonbeskattning för att komma tillrätta med svart arbetskraft och skattefusk. Först 2007 infördes personalliggare inom restaurang- och frisörbranschen 2007, där kontroller utfördes ute på fältet med oannonserade kontrollbesök och möjlighet att ta ut en kontrollavgift.

För ”Fordonsservice” saknas än så länge data för att göra en utvärdering av kontrollerna. Det som finns för fordonsbranschen är än så länge statistik av antalet kontrollbesök med påföljande kontrollavgift. Inom fordonsbranschen skedde under 2018, 1023 kontrollbesök som resulterade i kontrollavgifter för 211 verkstäder och under 2019 blev det 932 besök som resulterade i en kontrollavgift på hela 313 verkstäder. Resultatet visar alltså att en tredjedel av antal genomförda kontrollbesök resulterat i en kontrollavgift.

Syftet med personalliggarens utvärderingsrapport hos restaurang- och byggbranschen består av att analysera två delar.

Del ett består av att ett företag kan ändra sitt beteende genom vetskap om att Skatteverket är ute på fältet och genomför kontroller eller av att ett företag kan komma att ändra sitt beteende först efter det att företaget fått ett kontrollbesök. Del två består av att mäta och reda ut skillnader mellan lönesummor och antalet anställda, innan och efter det att personaliggare införts.

Vad säger då data om hur olika branschers svartarbete har omvandlats till vitt till följd av lagstiftningen?

Ett huvudresultat visar genom tidigare studier att efter införandet så finns inga skillnader mellan lönenivå per anställd i vare sig byggbranschen eller restaurangbranschen, vilket är problematiskt för reformen.  

Vad gäller antalet anställda så har de ökat inom restaurangbranschen men inte inom byggbranschen.

Inom restaurangbranschen visar undersökningen att andelen personer med låg utbildning och med utländsk bakgrund ökat efter införandet av personalliggare jämfört med övriga tjänstesektorn. Enligt Skatteverket visar reformen att personaliggare lett till en ökning av andelen unga och andelen med låg utbildningsnivå i restaurangbranschen. I ljuset av detta anser Skatteverket att det är rimligt att lönesumman inte ökar nämnvärt på branschnivå med motiveringen att gruppen vars svartarbete har omvandlats till vitt har en svag ställning på arbetsmarknaden och därmed lägre lön än branschgenomsnittet.

Vad gäller antalet anställda inom byggbranschen så visar rapporten att efter införandet av personalliggare så finns det ingen skillnad. För byggbranschen finns alltså inga kända mätbara effekter om att reformen haft någon effekt på branschnivå.

Enligt Skatteverket finns det särskilda svårigheter med personalliggarkontroller i byggbranschen, som beror på att verksamheter bedrivs på olika platser och med många underentreprenörer. Skatteverkets bedömning är dock att personalliggare är verkningsfulla i båda branscherna. Att effekten av besök inte syns på branschnivå i byggbranschen beror enligt Skatteverket troligen på att antalet genomförda besök är få i relation till antalet företag i branschen.

 

KÄLLA: Skatteverkets rapport ”Hur påverkas restaurang- och byggbranschen av personalliggare?” Datum 2019-12-11

Kopiera länk
Copy

Artikelarkiv

Bilverkstadspodden
Lyssna på  
14 Maj, 2021, Extern artikel
BKT:s Ridemax-serie utökas med ny dimension
12 Maj, 2021, Extern artikel
Nokians testcenter Hakka Ring i Spanien
12 Maj, 2021, Extern artikel
9 av 10 i Norge vill ha säkerhetsutbildningar för unga på bana
12 Maj, 2021, Extern artikel
Nya Nokian Snowproof C
11 Maj, 2021, Extern artikel
Ny VD för Falken och Sumitomo Rubber Europe
12 Maj, 2021, Extern artikel
En första titt på Kia EV6
12 Maj, 2021, Extern artikel
Test av BMW M3 & M4
12 Maj, 2021, Extern artikel
Test: Mercedes-Benz S 400 d 4MATIC
12 Apr, 2021, Extern artikel
BMW X5 hybrid testad
10 Apr, 2021, Extern artikel
Londontaxi byggd på Volvo-delar
26 Apr, 2021
Energismarta fordonsverkstäder - kostnadsfri webbkurs i energieffektivisering
Energimyndigheten och SFVF har tillsammans tagit fram utbildningen som riktar sig till fordonsverkstäder, Interaktiv - du väljer själv när du vill genomföra kursen
18 Maj, 2021
CvZ Juridik - Styrelse, VD- och revisorsansvar i aktiebolag
KOSTNADSFRITT WEBBINARIUM för medlemmar i Verkstadsföretagarna / SFVF, Online
18 Maj, 2021
VERKSTADSJURIDIK - utbildning för fordonsverkstäder, fordonslärare och konsumentvägledare
Online med dator - via Microsoft Teams (4 tim), Utbildningsledare: Bo Ericsson
Visa fler händelser
 Branschorganisationer i samverkan
 Annonser