< Tillbaka

Till vänster Treffcos vd Johan Nilsson. Foto: Treffco och Pierre Kjellin

Första godkända kontrollorganet: Så fungerar det att ansöka om SERMI-certifiering

Publicerad: 1 Jun 2023
Hur snabbt går det att få sin ansökan om SERMI-certifiering behandlad? Hur hård är vandelsprövningen och hur många har ansökt om att bli certifierade hittills? Vi ställde dessa och en rad andra frågor till vd:n för Sveriges första godkända kontrollföretag för EU:s nya certifiering för fordonsdata – skånska Treffco AB.

Teknikkonsultföretaget Treffco i Lund är först i Sverige med att ha blivit godkänt av myndigheten Swedac som CAB, det vill säga kontrollföretag för att behandla ansökningar om behörighetsceretifieringen SERMI samt utföra kontroller av företag och anställda som är certifierade för SERMI.

Johan Nilsson, vd för Treffco – hur lång tid tog det för Treffco att få er ackreditering av Swedac?

– Eftersom vi redan innan var ackrediterat kontrollorgan typ A var processen både enkel och smidig för oss. Vi ansökte redan i juni 2022 för utökad ackreditering för SERMI, men var medvetna om att vi inte kunde komma vidare förrän kravdokumentet var reviderat och godkänt. När det väl var på plats i februari i år kunde EA – EU:s gemensamma ackrediteringsorgan – gå vidare med sin omröstning kring kravdokumentet. Under tiden för den omröstningen kunde vi boka vår bedömning om ändrad ackreditering med Swedac. Att processen tagit tid har berott på dessa olika instanser och deras processer. Internt hos oss har arbetet med ackrediteringen bara tagit ganska exakt två veckor.

Hur såg processen – från er ansökan till att ni fick ackrediteringen – ut?

– Det som tagit tid är andra instansers processer. EA, ACEA, AIRC, CECRA, FIA, FIGIEFA och Swedac. När väl kravdokumentet blivit godkänt så rullade det på tämligen snabbt. Vi uppdaterade vårt ledningssystem och kompletterade för att följa det nya kravdokumentet. Därefter upprättade vi alla rutinbeskrivningar och processer och tecknade avtal med trustcentret (TC). Efter testkörningar mot TC och revidering av ett par rutinbeskrivningar ansåg vi oss klara för bedömning av Swedac och bokade bedömningen. Då vi redan sedan tidigare var ett ackrediterat kontrollorgan typ A så var vi väl medvetna om hur Swedac arbetar och vad som förväntas av oss. Själva bedömningen gick enkelt och det som tog tid var väntan på EA’s formella beslut efter omröstningen kring kravdokumentet. När det väl kom gick det fort att få rekommendation och beslut från Swedac. Swedac har utifrån deras givna förutsättningar från EA skött det hela mycket bra och skyndsamt.

Vilka av kraven på en CAB var svårast att möta upp för er?

– Utbildning av våra tekniker som ska göra bedömningarna i fält. Vi har skapat en omfattande internutbildning samt tagit extern hjälp för att möta kraven i kravdokumentet.

Vad tror ni det beror på att Treffco lyckades bli först i Sverige med att få er SERMI-ackreditering?

– Jag är säker på att det är vår entreprenöranda och vår långa erfarenhet både som typ A-organ men även från fordonsbranschen. Vi är ett grymt team helt enkelt, som ser möjligheter där andra ser hinder. Vi är inte som alla andra ackrediterade kontrollorgan, och det är vår nyckel till framgång.

Hur lång tid räknar ni med att det i regel kommer ta för er att behandla ett företags respektive anställds ansökan om att bli SERMI-certifierad?

– Idag när hanteringen är mestadels ”manuell” så tar vår process 4 till 6 arbetsdagar från det att vi får in dokumenten från ansökande verkstad och mekaniker. När vi om någon vecka har ett fullt utvecklat API till trustcentret räknar vi med att mer än halvera den tiden.

Är det mera omfattande att behandla en ansökan från ett företag (juridisk person) än att behandla en ansökan från en anställd?

– Det är fler kontrollpunkter på den juridiska personen än på den anställde. Men det ena måste alltid föregås av det andra – så båda bedömningarna måste göras oavsett.

Ni har redan hunnit certifiera minst en verkstad – vilka skulle du säga är de kritiska momenten i handläggningsprocessen som avgör hur snabbt det går att handlägga ärendet?

– Det stämmer. Vi har redan facit på att vår process fungerar och hur lång, eller snarare hur kort, tid den faktiskt tar. Vår egenutvecklade metod för att hantera de dokument som ska samlas in och granskas är avgörande för tidsåtgången.

Hur tolkar ni reglerna/kraven i vandelsprövningen av den sökande – bedömer ni att ni måste neka certifiering hos en ansökande som har bötfällts eller dömts i tingsrätten för fortkörning? Måste ni avslå en ansökan hos en sökande som dömts till t ex villkorlig dom för snatteri?

– Så som kravdokumentet är utformat idag så gäller att den ansökande skall ha ett helt tomt registerutdrag från brottsregistret. Det vi däremot hört nyligen är att det kan komma en revidering av översättningen av kravdokumentet, vilket potentiellt kan ändra gränsdragningen för vad som ska gälla när en IOE (mekaniker) bedöms enligt kravdokumentet. Men detta vet vi inte med säkerhet än. Kommer en förändring av kravdokumentet implementerar vi den såklart direkt i vårt arbetssätt.

Har ni eller vet ni att ni kommer behöva avslå någon av de ansökningar från ett företag eller anställd som ni fått in?

– Vi har inte avslagit någon än. De ansökande verkstäderna är väl medvetna om kravställningen för auktorisation när de skickar in sina dokument. Vi kan inte på förhand veta om någon kommer att avslås, då alla bereds möjlighet till komplettering av sin ansökan innan slutgiltig bedömning. Först när denna är klar vet vi i så fall med säkerhet. Men i enlighet med lagkravet och kravdokumentet för vi statistik på alla ansökningsresultat.

Hur många ansökningar om SERMI-certifiering har ni fått in hittills?

– Det är idag en tresiffrig volym ansökningar hittills, och det kommer in ansökningar löpande var dag.

Vad anser ni är den största utmaningen framgent för branschen i och med införandet av SERMI?

– Jag tror inte branschen har förstått vidden av det som händer den 1 augusti. Det är så ofantligt många fler arbetsoperationer än omkodning av nycklar eller programmering av larm som kommer att drabbas. Det kommer att bli ett bryskt uppvaknande för de verkstäder som inte är med på tåget i tid. Det är jag säker på.

Pierre Kjellin
pierre.kjellin@sfvf.eu

076-493 10 85

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
28 Sep, 2022, Extern artikel
Krockdetektering i nya iPhone 14
5 Jun, 2022, Extern artikel
Polestar 2 med 68 hk extra
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan