< Tillbaka

Foto Bo Lindman

Fordonsbranschens nya chans att erbjuda skolan ett aktivt stöd

Publicerad: 17 Feb 2021
- Hur har Corona-pandemin påverkat rekrytering och utbildning av nya medarbetare till våra fordonsverkstäder? Sveriges Fordonsverkstäder (SFVF) är övertygade om att pandemin har haft en negativ inverkan på antalet elever i olika typer av praktik och utbildningar. Därmed är ett av fordonsbranschens viktigaste rekryteringsverktyg satt ur funktion, säger Benny Wallin som är utbildningsansvarig på Verkstadsföretagarna och SFVF.

Våra verkstäder har trots Corona-pandemin bevisligen haft en bra arbetsbeläggning under året och därmed skapat bra förutsättningar för en viktig och meningsfull Prao eller APL för skolornas elever. Men få elever har kunnat nyttja det. Orsakerna vet alla, men vi vill ändå påpeka att ur rekryterings- och praktikperspektiv är det en katastrof. På sikt kommer detta att visa sig i försämrad kompetens (anställningsbarhet) hos nyexaminerade medarbetare och lägre antal nyrekryteringar, fortsätter Benny Wallin.

Våra skolpolitiker försöker nu göra allt som står i deras makt för att hitta flexibla och realistiska undervisningslösningar, där APL kan genomföras på ett säkert och långsiktigt sätt, men det är svårt att möta de olika krav och rekommendationer som har förändrats åtskilliga gånger under den pågående pandemin. Folkhälsomyndigheten har nu givit ut en ny rekommendation om fjärr- och distansundervisning för gymnasieskolor som gäller till och med den 1 april 2021.

Under pandemin har det varit och är fortfarande upp till skolhuvudmannen att besluta om sina elevers möjligheter till att bland annat göra sin praktik på våra öppna fordonsverkstäder. Det ligger också på huvudmannens och skolans ansvar att APL genomförs, så det gäller för våra företag att proaktivt erbjuda skolan APL- och praktikplatser, säger Benny Wallin.

Behöver du anställa ny personal omgående eller på sikt, kontakta snarast din fordonsskola, rektor och lärare. Bjud in elever till en kvalitativ praktik, APL. Ditt engagemang och intresse är oftast helt avgörande för att hitta nya anställningsbara medarbetare. Vi på SFVF vet att det lilla extra du lägger på skolan skapar oanade möjligheter för framtiden. Under den fruktansvärda pandemin vi befinner oss i har det trots allt skapats nya möjligheter att rekrytera personal genom att aktivt erbjuda våra skolor APL och praktikplatser, avslutar Benny Wallin.

 

 

Kopiera länk
Copy
14 Dec, 2022
Bilhandelsjuridik
Online, Sverige
18 Jan, 2023
Automässan 2023
Göteborg, Sverige
Visa fler händelser
RÄTT LOGGA BVP

2 Dec, 2022, Extern artikel
Continental förvärvar Backes Transportbandservice AB
1 Dec, 2022, Extern artikel
Stigande priser på drivmedel förändrar körbeteende
1 Dec, 2022, Extern artikel
Trelleborg åläggs att betala böter
30 Nov, 2022, Extern artikel
BKT – sluta fylla däcken med vatten
30 Nov, 2022, Extern artikel
Ny isgreppsmärkning på däcksidan
 Branschorganisationer i samverkan
 Sammarbetspartners