< Tillbaka

Fordonsbranschen är i behov av fler yrkeshögskoleutbildningar

Publicerad: 31 Maj 2022
Vi har sedan länge en bransch under stor omställning. Snabb teknisk utvecklingstakt ökar efterfrågan på kompetens i framkant. Tillgången till rätt kompetens är därmed inte längre en utmaning för framtiden utan ett faktum här och nu.

Bristen på teknisk kunskap har redan blivit en orsak till att verkstäder tackar nej till jobb och detta kan vi av två väldigt avgörande anledningar inte acceptera. I första led orsakar den typen av negativa trender nämligen att verkstäder till slut får lägga ner och det drabbar både anställda, verkstadsägare och kunder. I nästa steg leder bristen på rätt kompetens till problem som påverkar samhällsutvecklingen i stort. 

Övergången till fossilfri mobilitet ställer höga krav på att verkstäder kan hantera den teknik som möjliggör utfasningen av fossila bränslen. Om inte vår bransch har tillgång till den kunskapen riskerar fordonsverkstäderna att bli en blockad i samhällsutvecklingen och det vore förödande, inte minst när branschens ambition snarare är att vara drivande i densamma. Parallellt med omställningen till fossilfria drivsystem ställer även digitaliseringen av fordonsbranschen i kombination med avancerad autonom teknik, ytterligare krav på kompetens i framkant och på totalen är därför behovet av rätt kunskapsinflöden till fordonsbranschen både omfattande och akut.  

Gymnasieskolan är en viktig komptensförsörjare för vår bransch, men även om kursinnehållet i fordonsprogrammet reviderats och anpassats efter ett förändrat marknadsbehov, kan utbildningsformen av en rad olika anledningar inte ge det djup en yrkeshögskoleutbildning genererar. 

Förr kunde man på ett annat sätt förlita sig på att fortbildning av en ny medarbetare till stora delar kunde ske i mötet med befintlig och erfaren verkstadspersonal. Denna trygghet finns dock inte längre kvar då den kompetens som idag efterfrågas är kopplad till en annan typ av nyvunnen kunskap som 30 år i branschen inte kan kompensera för. 

Så om tanken inte är att enskilda verkstadsägare, helt och hållet på egen hand ska hitta lösningar på det kompetensgap som idag så tydligt präglar marknadens förhållande mellan utbud och efterfrågan, måste Myndigheten för yrkeshögskola hörsamma branschens behov och bevilja fler fordonstekniska utbildningar än vad man gör idag.

Branschen behöver med andra ord proaktiv hjälp om vi ska ha en chans att möta de utmaningar som väntar oss och här blir utbildningssatsningar på avancerad yrkeshögskolenivå en otroligt viktig pusselbit då den fordonstekniska branschens utbildningsbehov både är omfattande och mångbottnad. Vi behöver personer som har djup kompetens och som kan utföra avancerade diagnoser och åtgärder på såväl gas- och elfordon samtidigt som vi behöver kompetenser som fortsatt kan utföra samma typ av arbeten i fossila bränslesystem till dess att dessa fordon är helt utfasade. 

SFVF, Nordens största fordonsbranschförening med över 2 300 medlemmar, har under flera år ställt sina avsikter bakom olika yrkeshögskoleansökningar och vi har suttit med i flertalet utbildningars ledningsgrupper. Varför? För att branschen fortsatta utveckling är beroende av dessa. 

När SFVF i år kunnat konstatera att fordonstekniska utbildningar lyser med sin frånvaro i utbudet av beviljade yrkeshögskolesatsningar, blir vi därför mycket oroliga. Som företrädare för över 2 300 medlemsföretag, riktar vi därför här och nu en vädjan och en uppmaning till Myndigheten för yrkeshögskola att inför kommande ansökningsperioder hörsamma vår sektors trängande behov.  

Alla som finns och verkar i branschen vet att tillgången till rätt kompetens är avgörande för branschens framtid. Om inte denna vetskap nått utanför branschen än är det nu hög tid att även våra möjliggörare uppmärksammar behovet!

Claes Åström, vd SFVF

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

1 Dec, 2023, Extern artikel
Emily GT blir verklighet
15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan