< Tillbaka

Fordonsbesiktning inom EU måste anpassas till moderna bilar

Publicerad: 28 Sep 2022
Hur länge ska bilägare tvingas åka onödigt långt för besiktning? Verkstäder har kompetensen och utrustningen för att göra en säkerhetskontroll idag.

EU Kommissionen håller för närvarande på att se över EU:s trafiksäkerhetspaket som syftar till att förbättra trafiksäkerheten. Trafiksäkerhetskontroller av fordon är grundläggande för trafiksäkerheten och för att säkerställa fordonens miljöprestanda under deras livstid. Stora anpassningar av hur fordon besiktigas är nödvändiga.

Kommissionen inledde därför ett offentligt samråd i syfte att fastställa hur den befintliga lagstiftningen har fungerat och SFVF har även inkommit med förslag på förändringar, säger Bo Ericsson vd för SFVF.

Som ett resultat av strängare säkerhets- och utsläppslagstiftning blir fordon tekniskt alltmer komplexa i EU. För att hålla jämna steg med denna trend krävs stora anpassningar av hur fordonen besiktigas.

Ett utbyte av trafiksäkerhetsrelevanta fordonsdata inom EU bidrar till att förbättra trafiksäkerheten i EU och att skydda fordonsägare från bedrägliga missförhållanden, såsom manipulation av vägmätare. S k skruvade mätare medför ökade kostnader på 8,9 miljarder euro årligen och dessa skulle kunna minskas rejält om besiktningsföretag och verkstäder noterar mätarställning i en digital servicebok.

Vi rekommenderar därför digitala serviceböcker för att minimera fusk med både stämplar och mätarställningar, eftersom en digital servicebok inte är möjlig att manipulera. Exempel på digital servicebok: DIGITAL SERVICEBOK 

Med tanke på att strängare utsläppsbestämmelser redan gäller och förbättrade säkerhetsfunktioner kommer att tillämpas inom en snar framtid krävs utökade bestämmelser om trafiksäkerhetskontroller så snart som möjligt.

Införandet av avancerade fordonssäkerhetsfunktioner (på uppdrag av den allmänna säkerhetsförordningen från 2022 och framåt) och av avsevärt stärkt utsläppslagstiftning leder till att fordon inom EU blir tekniskt mer komplexa.

För att hålla jämna steg med denna trend krävs anpassningar av metoderna för att kontrollera fordon under hela deras livstid. Dessa kräver också fundamentalt nya tillvägagångssätt inom området för fordonsprovning. Moderna elektroniska säkerhetskomponenter, avancerade förarassistanssystem och automatiserade funktioner ökar behovet av både ny kompetens och ytterligare kontroller.

Ny lagstiftning, befintlig eller som kommer antas inom en snar framtid, kommer att omfatta det befintliga trafiksäkerhetspaketet, den allmänna säkerhetsförordningen och nuvarande Euro 6/VI-utsläppslagstiftning.

Bättre kontroll av utsläpp från fordon bidrar till förbättringar av folkhälsan genom minskad dödlighet och sjuklighet orsakad av luftföroreningar. Detta i kombination med färre långa resor för att genomgå en trafiksäkerhetskontroll har även en positiv inverkan på miljön.

Årligen besiktas ungefär 5,4 miljoner bilar i Sverige av besiktningsföretag. Bilägare betalar ca 450 kr per besiktning. Många bilägare utanför stora städer tvingas köra åtskilliga mil i onödan för att besiktiga sin bil.

I Sverige är det inte ovanligt att bilägare tvingas köra upp emot 20 mil för att komma till en besiktningsstation. Beroende av hur infrastrukturen ser ut utanför stora städer i Sverige, tvingas många familjer åka flera gånger till besiktningsstationen. Utanför storstäderna har 37 procent av hushållen två bilar och sju procent har tre eller fler.

Omreglering av besiktningsmarknaden skulle bland annat leda till större valfrihet för kunderna och högre konkurrens. Detta skulle leda till lägre priser samtidigt som kraven på trafiksäkerhet och miljökontroll skulle vara fortsatt höga.

När det gäller priserna har det inte blivit som riksdagen avsåg. Mellan 2010 och 2019 ökade priset för kontrollbesiktning med 56 procent – samtidigt som konsumentprisindex bara ökade med 10 procent.

Finns det något alternativ till nuvarande situation?

Ja, om Transportstyrelsen gör en föreskriftsförändring kommer bilverkstäder kunna göra en säkerhetskontroll motsvarande dagens besiktning. Då kommer det stärka glesbygden eftersom detta troligtvis skapar nya arbetstillfällen, samtidigt som det ökar förutsättningarna för verkstäder att överleva. De positiva miljömässiga effekter som blir resultatet, om bilägare slipper åka upp emot 20 mil för att besiktiga sin bil, talar för en föreskriftsförändring.

Kunskapen finns på en verkstad eftersom alla är utbildade till mekaniker och tekniker (minst tre års utbildning), att jämföra mot besiktningsteknikers utbildning som är 3 till 15 veckor. Tekniker är utbildade i dagens moderna teknik och verkstäder har all utrustning för att kunna serva och kontrollera bilar i avsevärt större utsträckning, vilket även görs idag.

På konsumentsidan kan köpare av begagnade fordon förvänta sig bättre insyn och förebyggande av bedrägerier. Den administrativa bördan kommer att minska för medborgare och företag, genom digitalisering av fordonshandlingar och förenkling av administrativa förfaranden.

Genom att identifiera tekniska defekter och manipulering ökar säkerheten för fordon avsevärt. Detta leder till att antalet trafikolyckor minskar och som ett resultat minskar antalet dödsfall och allvarliga skador.

Verkstäder som är kvalitetskontrollerade samt ackrediterade och godkända ner på individnivå för SERMI borde ges möjlighet att utföra fordonsbesiktning och säkerhetskontroll av fordon.  

Redan idag får ackrediterade verkstäder i Sverige utföra efterkontroll av anmärkningar som krävt åtgärder efter fordonsbesiktning. Sett till kompetens och teknik, skulle dessa verkstäder mer än väl även kunna utföra en komplett fordonskontroll. En föreskrift som öppnar upp för dessa företag samt ytterligare företag som uppfyller kraven är enligt SFVF:s mening att föredra.

Avgörande för verkstädernas förmåga att utföra kontroller är full tillgång till bilens digitala innehåll i realtid i ett för verkstaden hanterbart format. För att möjliggöra detta måste verkstädernas rättigheter och möjligheter ges ett framtida legalt stöd.

Vi rekommenderar samtidigt att det ställs krav enligt Branschstandarden Godkänd Bilverkstad eller som i kommande krav i SERMI som kontrolleras enligt ISO 17 020 typgodkända kontrollföretag.

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

1 Dec, 2023, Extern artikel
Emily GT blir verklighet
15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan