< Tillbaka

Fordon och transport det populäraste förstahandsvalet bland eleverna!

Publicerad: 9 Maj 2022
Om några veckor är det student för eleverna vid Fordon och transport-programmen och de allra flesta har redan fått jobb. Enligt senaste statistiken från Skolverket är programmet det populäraste förstahandsvalet bland de elever som söker till yrkesprogram och en av fem studenter är kvinna.

Varje vår släpper Skolverket sin statistik kring antagningar på gymnasienivå. Totalt sett ökar antalet elever i gymnasiet och var tredje elev som läser nationellt program väljer ett yrkesprogram. Statistiken visar tydligt att Fordon och transport-programmet är populärt.

 

Under de senaste åren har antalet sökande till Fordon och Transport ökat. Från läsåret 2020/21 till 2021/22 ökade antalet sökanden med 1,8 procent. Om man bara beaktar de som sökte Fordon och transport som förstahandsval ökade antalet sökanden med 3,8 procent, vilket gör programmet till det populäraste förstahandsvalet bland de elever som söker till yrkesprogram. Dessutom är det fler tjejer som söker. Senaste året har tjejernas andel ökat med 2,4 procent. 

 

Bygg och anläggning var den utbildning som tog in flest elever, medan Fordon och transport var näst största utbildning bland yrkesprogrammen. Totalt går 13 619 elever på Fordon och transport i någon av de tre utbildningsåren.

 

Utbildningen är också väldigt populär för elever som är födda utomlands. Av 6 852 elever som sökt Fordon och transport i första hand är 1 008 födda utomlands, vilket är fler än var 6:e elev. Av de som antogs till programmet var nästan var tredje elev född utomlands.

 

Det råder stor brist på mekaniker både till personbils- och lastbilsverkstäder. Under de kommande tre åren beräknas bilindustrin behöva flera tusen nya medarbetare. Trots att yrkesprogrammet Fordon och transport är det mest populära yrkesprogrammet räcker inte de nyutbildade eleverna till.

 

Finns det tillräckligt med utbildningsplatser, Claes Åström, VD SFVF och representant vid nationella utbildningsrådet?

– Först skulle jag vilja påstå att det är bra med lite konkurrens till utbildningsplatserna. Det hjälper branschen att öka statusen på yrket, ger mer motiverade elever och ett större antal elever som tar examen. Men det sagt tror jag ändå att antalet utbildningsplatser behöver bli flera och här kommer bristen på behöriga lärare att bli ett problem som måste lösas, säger Claes Åström.

 

Varje år publicerar Statistiska centralbyrån (SCB) en arbetskraftsbarometer, men efter att den nu ska anpassas till en EU-förordning är den framskjuten till december. Enligt tidigare publicerad statistik från SCB från 2021 förutspåddes en brist på personal inom bland annat fordons- och industriteknik med gymnasial utbildning. 

2035 förväntas det behövas 127 400 anställda, medan tillgången beräknas vara 112 600 personer. Enligt SCB-rapporten Trender och Prognoser 2020 – konstaterades att det fanns risk att bristen på fordonsutbildade förstärks på sikt. 

 

I april röstade riksdagen ja till att ge alla yrkesprogram högskolebehörighet, något som kommer göra yrkesprogrammen än mer populära. Senaste statistiken visar att det bara var knappt 1 procent av eleverna på Fordon och transport som valde att byta till högskoleförberedande program under de tre läsåren. 

 

Vilken betydelse har det för eleverna på Fordon och transport att de nu får högskoleförberedande kompetens?

– Riksdagens beslut är viktigt. Det finns väldigt många jobb inom branschen och det här ger elever möjlighet att specialisera sig och läsa vidare om de vill. Branschen genomgår nu den största och snabbaste teknikutvecklingen i historien. Det är positivt på många sätt, inte minst för vår miljö. Detta kommer att ställa stora krav på kompetensutveckling och att morgondagens tekniker får en bredare kompetens då antalet drivlinor eller kombinationer av drivlinor bara blir fler och fler. Lägger vi till digitaliseringen på detta så förstår man att vi redan nu har en smart bil precis som vi har smarta hem, säger Claes Åström.

 

För att göra utbildningen än mer populär finns flera innovativa idéer med kommunikation, kampanjer, yrkestävlingar och skolbesök. Lernia har också flera initiativ, bland annat med tjejträffar, något som Fordonsproffs skrivit om vid flera tillfällen.

Maria.eriksson@sfvf.eu

 

 

 

FAKTARUTOR

Antal elever som sökt yrkesprogrammen som förstahandsval 2021/22 jämfört med 2020/21

                                           Läsår 2020/21                    2021/22        skillnad

Fordon och transport         3 791                                  3 937             +3,8%

Bygg och anläggning          4 102                                  4 159             +1,3%

El och energi                      4 730                                  4 719             +0,2%

Källa: Skolverket

 

Antal elever i gymnasieskolans yrkesprogram 

Läsår             yrkesprogram                    högskoleförberedande program

2013/14        32%                                     57%

2014/15        31%                                     58%

2015/16        29%                                     57%

2016/17        27%                                     55%

2017/18        27%                                     56%

2018/19        28%                                     57%

2019/20        29%                                     59%

2020/21        29%                                     60%

Källa: Skolverket

 

 

Elever på program läsåret 2021/22

                                           Totalt            Kvinnor         Män

Gymnasieskolan totalt       251 212         119 900         131 312

Nationella program            220 630         106 507         114 123

Yrkesprogram:

Bygg och anläggning          11 241           1 333             9 908

Fordon och transport         10 314           2 361             7 953

El och energi                      10 292           445                9 847

Källa: Skolverket

 

 

Elever uppdelade på program och inriktning

                                           År 1               År 2               År 3               Totalt            

Fordon och transport         4 781             4 662             4 176             13 619

Godshantering                   -                     1                    1                    2

Karosseri/lack                    -                     240                209                449

Lastbil/mobila maskiner    -                     486                389                875

Personbil                            -                     1 747             1 593             3 340

Transport                           -                     2 172             1 972             4 144

Källa: Skolverket

 

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

1 Dec, 2023, Extern artikel
Emily GT blir verklighet
15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan