< Tillbaka

Fler omkomna i trafiken 2022, men Sverige ligger bra till internationellt

Publicerad: 9 Sep 2022
Antalet omkomna i trafiken har ökat hittills i år. Det framgår av siffror från Trafikverket som presenterades vid MHF:s #Tylösandsseminarium i Halmstad.

Under årets seminarium diskuterades de etappmål som regeringen beslutat om och som innebär att antalet omkomna ska halveras och allvarligt skadade ska minskas med 20 procent till 2030. År 2050 ska noll personer omkomma i trafiken. 

Sverige och Norge ligger jämförelsevis lågt med under hälften så många omkomna som snittet av EU-länderna visar.

I Sverige noteras 2,1 omkomna per 100 000 invånare under 2021. EU-snittet ligger på 4,4 och USA har 14 omkomna per 100 000 invånare. Etappmålet för 2030 är 1,2 omkomna för Sveriges del.

– I USA dör varje år 50 000 personer och utvecklingen där går tyvärr åt fel håll, säger Per Hurtig.

 

Trafikverkets senaste uppdateringen av antalet omkomna i trafiken 2022 är från perioden januari-augusti. Statistiken visar att 145 personer omkom i vägtrafiken, jämfört med 123 personer året samma period året innan.

– Det är en ganska oroväckande ökning, men man får inte dra för stora slutsatser. Trafikarbetena för den senaste 12-månadersperioden var 9 procent högre jämfört med föregående 12-månadersperiod, vilket är något vi måste ta med beaktande när man tittar på statistiken, säger Per Hurtig.

När det gäller olika fordonsslag sticker mc och moped ut i statistiken. Bilolyckor står för en liten ökning. 

– För att nå Nollvisionen 2050 krävs att vi redan nu gör vissa åtgärder, säger Per Hurtig.

För att kunna följa utvecklingen har Trafikverket beslutat om ett antal indikatorer eller nya delmål som ska följas och uppnås, bland annat säkrare vägar, korsningar och gator i tätort men också ett systematiskt arbete för säker gång- och cykeltrafik liksom den nya indikatorn med suicidpreventiv vägutformning.

Ett viktigt verktyg är även fortsättningsvis hastighetsefterlevnaden.

– När det gäller hastighetsefterlevnaden ser vi en ganska liten förbättring. I stort sett är efterlevnaden som den var på 90-talet, men när vi tittar på hastighetsindex kan vi se att utvecklingen sakta går framåt. Även medelhastigheten har sjunkit, men om vi ska nå målen 2030 krävs en hastighetsefterlevnad på 80 procent, säger Per Hurtig.

Förra året låg efterlevnaden på 50 procent, men enligt Per Hurtig har utbyggnaden av fartkameror gett effekt. 

Roberto Maiorana, generaldirektör på Trafikverket:

– Hastighetsefterlevnaden är kopplad till det egna ansvaret, att få trafikanter att bli duktiga på att hålla hastighetsgränserna. Där kan vi göra stor skillnad och bidra till att få en säkrare trafik, säger Roberto Maiorana och nämner mittseparering, låga hastigheter i tätort och höga sanktionsavgifter för överträdelser som bra verktyg.

 

 

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
28 Sep, 2022, Extern artikel
Krockdetektering i nya iPhone 14
5 Jun, 2022, Extern artikel
Polestar 2 med 68 hk extra
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan