< Tillbaka

Foto SFVF: fr v Johnny Bräster, ordförande Sveriges Bildelgrossisters Förening, Bo Ericsson, branschdirektör Sveriges Fordonsverkstäders Förening

Fler bilverkstäder i storstäder, men bilverkstadsdöden gäckar på glesbygden

Publicerad: 22 Feb 2021
Antalet bilverkstäder fortsätter att öka. För andra året i rad kan branschorganisationerna Sveriges Fordonsverkstäders Förening, SFVF, och Sveriges Bildelsgrossisters Förening, SBF, konstatera att den konkurrensreglering som bilverkstadsnäringen har inom EU leder till nyföretagande och att små fristående bilverkstäder tillåts konkurrera även inom service av nya fordon.

– Det är konsumenterna som är de stora vinnarna, genom ökad närhet, valfrihet och priskonkurrens, säger Bo Ericsson, branschdirektör för branschorganisationen SFVF som organiserar över 2000 fordonsverkstäder. 

Men det finns även förlorare. 

– Bilberoende glesbygdsbor går miste om viktig samhällsservice när småverkstäder lägger ner, säger han.

Därför är det viktigt att den nuvarande konkurrensregleringen från 2010 – som tillåter fristående verkstäder att utföra service även på nya personbilar utan att nybilsgarantin påverkas – finns kvar.

– Regleringen är väsentlig för mobilitet, tillväxt, konkurrens, småföretagande och fungerande konkurrens som befäster konsumenternas valfrihet.

Det nationella nettot är 100 nya verkstäder det senaste året. Totalt fanns vid senaste årsskiftet 4437 verkstäder med en omsättning på över en miljon kronor, varav 3 891 är serviceverkstäder. 546 är skadeverkstäder – verkstäder som i huvudsak reparerar krockade bilar. I vissa fall, framför allt på landsorten, är gränsen mellan serviceverkstad och skadeverkstad flytande.

– Tillväxten sker alltjämt i Syd- och Mellansveriges storstadsområden samt längs Norrlandskustens tätbefolkade områden. Men i norra Sveriges lands- och glesbygd fortsätter bilverkstadsdöden att härja, säger Bo Ericsson.

Den största nettotillväxten, sett till marknadens storlek, sker i Västernorrlands län. Där har antalet verkstäder ökat från 103 till 133 det senaste året. Uppsala län har ökat från 135 till 161 och Södermanlands län från 137 till 151. 

I Norrbottens län är det tvärtom. Där har antalet verkstäder sjunkit från 130 till 122 under samma period. I Jönköpings län har de sjunkit från 183 till 178. Även Dalarna, Gävleborg och Jämtland har en fortsatt negativ utveckling, om än marginell.

– När det gäller de små verkstäderna på landsorten och i glesbygden finns en utsatthet som mest beror på sviktande kundunderlag, säger Johnny Bräster, nytillträdd ordförande för SBF – en branschorganisation för fristående leverantörer av bildelar och tillbehör till både lätta och tunga fordon.

Fast, säger han, det finns andra starkt bidragande orsaker till verkstadsdöden.

– Även investeringskrav i teknik, miljö och kompetens påverkar. Det gör även en bristfällig digital infrastruktur. Det är inte överallt det finns tillräckligt snabb bredbandsuppkoppling för att kunna utföra fordonsdiagnos och mjukvaruuppdateringar. 

Men på det stora hela får landet alltså fler verkstäder, och förutom det som tidigare nämnts kring konkurrenslagstiftningen finns andra bakomliggande faktorer till utvecklingen. 

Bland annat det branschgemensamma arbetet med den frivilliga kvalitetsstandarden ”Godkänd Bilverkstad”. Utökade myndighetskontroller för att motverka osund konkurrens är en annan faktor som har haft en positiv inverkan sett till verkstadsmarknaden som helhet.

– Det pågår en sanering som kommer att vara både bransch och konsument till nytta, säger Johnny Bräster. 

SFVF och SBF har tidigare föreslagit ett ”mobilitetsavdrag” för glesbygdsbor, för att stärka små glesbygdsverkstäders konkurrenskraft.

Vidare arbetar de båda organisationerna för en fortsatt konkurrensreglering, ett så kallat gruppundantag, även efter 1 juni 2023. Det är ett gruppundantag för att stärka såväl de enskilda bilverkstädernas som de bilägande konsumenternas ställning mot det fordonsindustriella komplexets dominerande ställning. En allt viktigare fråga i detta arbete är äganderätten till den fordonsgenererade datan och verkstädernas krav på full tillgång till bilens digitala innehåll för att genomföra en fackmässig reparation.

Det är EU-kommissionen som fattar beslut om huruvida det ska vara en fortsatt konkurrensreglering efter att EU:s förordning 461/2010 löpt ut.

Bilverkstäder som utför bilservice respektive skadereparationer, omsättning över 1 miljon SEK/år, länsvis utveckling:

Län 2019 2020/21
  Serv/Skade/Totalt Serv/Skade/Totalt
Stockholm 717/112 = 829 722/122 = 844
Uppsala 116/19 =135 140/21 = 161
Östergötland 171/24 = 195 177/22 = 199
Jönköping 165/18 = 183 163/15 = 178
Kronoberg 91/13 = 104 90/11 = 101
Kalmar 102/15 = 117 105/15 = 120
Gotland 21/3 = 24 21/3 = 24
Blekinge 63/8 = 71 63/7 = 70
Skåne 473/54 = 527 480/52 = 532
Halland 138/13 = 151 143/13 = 156
Dalarna 133/22 = 155 131/21 = 152
Gävleborg 124/20 = 144 122/18 = 140
Jämtland 76/10 = 86 76/8 = 84
Norrbotten 116/14 = 130 105/17 = 122
Södermanland 116/21 = 137 128/23 = 151
Värmland 132/20 = 152 138/20 = 158
Västerbotten 89/18 = 107 86/19 = 105
Västernorrland 89/14 = 103 115/18 = 133
Västmanland 103/9 = 112 109/10 = 129
Västra Götaland 640/104 = 744 651/95 = 746
Örebro 114/17 = 131 126/16 = 142
Riket: 3789/548 = 4337 3891/546 = 4437

 

Kontaktpersoner: Bo Ericsson, SFVF, 0725-85 19 54, eller Johnny Bräster, SBF, 0705-98 31 29.

Hemsidor: www.fordonsverkstader.se respektive www.bildelsgrossisterna.se

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

1 Dec, 2023, Extern artikel
Emily GT blir verklighet
15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan