< Tillbaka

Finns det risker med elfordon?

Publicerad: 6 Apr 2022
Sveriges Fordonsverkstäders Förening föreläser för försäkringsanställdas biltekniska klubb

När fordon utvecklas allt högre hastighet medför det att försäkringsbolags anställda behöver informeras om förändring och hur de påverkar verkstäder men även samhället i stort säger Bo Ericsson ordförande för 
SFVF. Föreläsningen som efterfrågades av försäkringsmännen hade sitt fokus på elfordon och risker. Bosse och Tommy Carnebo från Dafo Vehicle Fire Protection AB talade även om metan och vätgasfordonens utveckling och risker. När det gäller vätgas har vi fått förfrågningar från vår EU organisation CECRA om hur långt vi har kommit i utvecklingen. Nu har vi informerat både CECRA, svenska branschen och försäkringsmännen om vårt arbete tillsammans med MSB som berör både metan och vätgas. Vi är i slutfasen för att släppa vägledningen om metan och vätgas vilket är bra för vår bransch och alla som berörs säger Bo.

I försäkringbolagens tekniska klubb är de flesta försäkringsbolag representerade vilket är bra eftersom vi behöver även sprida kunskap om risker med elfordon och vårt arbete med BILS och MRF. Detta arbete har nu utökats kraftfullt då SFVF tillsammans med Dafo har inlett ett större samarbete med AIRC som organiserar skadeverkstäder inom EU. Nu har vi ett informationsutbyte med 14 länder inom EU samt Japan som tillsammans representerar över 50 000 stycken skadeverkstäder vilket är helt oslagbart eftersom vi är i lärofasen säger Bo Ericsson. Första mötet med AIRC var i mitten på mars och nästa är ett fysiskt möte i samband med Automechanika mässan i Frankfurt.

Tommy Carnebo från Dafo föreläste om sitt senaste arbete i Dubai där det finns många elbilar och presenterade fler olika lösningar på varningssystem som varnar snabbare än andra kända system (early warningsystem). SFVF och Dafo har under en period arbetat och kommer fortsätta arbeta ihop för att utveckla effektiva varningssystem i händelse av brand. På kommande Automässa i januari 2023 kommer fler smarta system för verkstäder, garage med mera presenteras avslutar Bo Ericsson

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

1 Dec, 2023, Extern artikel
Emily GT blir verklighet
15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan