Fel som ger konsumenten rätt att häva bilköp.

Publicerad: 4 Mar 2020
Felaktig information om bilens service-historik bedöms vara ett väsentligt fel som ger konsumenten rätt att häva bilköpet. En bilköpare köpte i juli 2010 en begagnad bil av årsmodell 2000. Inför köpet förhörde han sig om att bilen var korrekt servad och att serviceboken var ifylld. När han kom hem upptäckte han att serviceboken inte var så komplett som säljaren hade påstått.

Att bilen blivit korrekt servad var en förutsättning för köpet och nu önskade köparen häva köpet då han ansåg sig lurad av säljaren. Säljaren motsatte sig hävningen eftersom det inte fanns någon anteckning om att en komplett servicebok skulle ingå i köpet.

Vi kan konstatera att bilen inte genomgått underhållsservice vid alla de tillfällen som föreskrivs av tillverkaren och att bilens servicebok inte var komplett ifylld, säger Bo Ericsson vd för SFVF och ledamot i ARN *) sedan 17 år tillbaka.

Enligt bilköparen var en förutsättning för köp att det fanns en komplett ifylld servicebok. Säljaren säger att köparen kände till hur bilen servats eftersom säljaren, innan affären gjordes upp, visat serviceboken för köparen och även visat hur bilen var skött vad gäller service. Köparen säger att detta inte stämmer. Säljaren har bevisbördan för sitt påstående, och säljaren kan inte på något sätt visa att serviceboken presenterats för köparen.  Enligt Konsumentköplagen 16 § tredje stycket (1990:932) ska en vara anses felaktig bland annat om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen. Det här kunde ha undvikits om säljaren gjort en notering på köpeavtalet om att det fanns brister i servicen.

Hade säljaren vid inbytet kunnat se om den tidigare bilägaren använts sig av Digitala serviceboken (https://digitalservicebog.dk/support/sfvf/?lang=sv) hade problemet inte uppstått. Om säljaren kände till eller borde ha känt till servicehistoriken och att köparen räknat med att bli upplyst om servicehistoriken antas ha inverkat på köpet. Säljaren borde ha förstått att köparen fäste särskilt avseende vid att bilen genomgått föreskriven underhållsservice och en ifylld servicebok. Eftersom det kan antas att köparen inte skulle ha köpt bilen om han känt till de rätta förhållandena, är bilen därmed att anse som felaktig, enligt 16 § tredje stycket konsumentköplagen.

Felet är av sådant slag att det inte kan avhjälpas. I sådant fall har köparen enligt 28 § första stycket och 29 § konsumentköplagen rätt att häva köpet, om felet är av väsentlig betydelse för honom. Därför kommer köparen få rätt att häva köpet, avslutar Bo Ericsson.

*) Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en myndighet. ARN avgör ärenden där konsumenter är i tvist med företag. ARN fattar beslut som är en rekommendation om hur ärendet ska lösas. Innan konsumenten anmäler ärendet måste företaget sagt nej till konsumentens krav. ARN har ingen rådgivning.

Kopiera länk
Copy

Artikelarkiv

Bilverkstadspodden
Lyssna på  
2 Jun, 2021, Extern artikel
Volvo V70 byggd i Lego
1 Jun, 2021, Extern artikel
Gotland ring har blivit längre
31 Maj, 2021, Extern artikel
Skodas elbil Enyaq iV testad
12 Maj, 2021, Extern artikel
En första titt på Kia EV6
12 Maj, 2021, Extern artikel
Test av BMW M3 & M4
26 Apr, 2021
Energismarta fordonsverkstäder - kostnadsfri - välj själv när du vill genomföra kursen
Energimyndigheten och SFVF har tillsammans tagit fram utbildningen som riktar sig till fordonsverkstäder, Interaktiv webbkurs
26 Aug, 2021
VERKSTADSJURIDIK - utbildning för fordonsverkstäder, fordonslärare och konsumentvägledare
Online med dator - via Microsoft Teams (4 tim), Utbildningsledare: Bo Ericsson
Visa fler händelser
 Branschorganisationer i samverkan
 Annonser