< Tillbaka

Fastighetsägarna inte redo för omställningen till el

Publicerad: 19 Maj 2021
Den svenska elbilsflottan växer i rekordfart, men fastighetsägarnas intresse för att installera laddningsmöjligheter är fortfarande svalt. Nästan var tredje ny personbil som såldes förra året var laddningsbar och tillväxten i elbilsflottan var drygt 80 procent under de senaste 12 månaderna. Närmare 90 procent av laddningen av elfordon sker vid hemmet eller på jobbet när bilen står parkerad. Men fastighetsägarna är inte lika snabba på att bygga ut laddinfrastrukturen.

”Tillskottet av laddbara bilar har fram tills nu varit så litet att fastighetsägarna inte har behövt bry sig om det”, konstaterar Mats-Ola Larsson, mobiltetsexpert på IVL, Svenska Miljöinstitutet. Tillväxten är visserligen kraftig men samtidigt så utgör alla elbilar i Sverige bara 4 procent.

”Merparten av fastighetsägarna har ännu inte mött efterfrågan i någon högre utsträckning. De har därmed inte fått upp rutinerna för avtal med laddleverantörer och har därför inte heller planer för att tillgodose efterfrågan allt eftersom den kommer.”

Mats Ola Larsson menar att det inte handlar om tekniska svårigheter utan främst om en kunskapsbrist hos fastighetsägarna. Han berättar om flera kollegor som just nu kämpar febrilt och möter tufft motstånd i sina respektive bostadsrättsföreningar för att övertyga dem om fördelen med att installera möjligheter till elbilsladdning.

Det finns ett enormt intresse bland våra medlemmar att investera i laddningsutbyggnad eftersom de flesta är övertygade om att kraven kommer säger Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna.

”Vi har ett frågeformulär till bostadsrättsföreningar och andra medlemmar som kan skickas ut där de boende får svara på om och i så fall när de funderar på att skaffa elbil, hybrid eller elbil och så vidare så att man också kan göra bedömningar om elsystem och anslutning i fastigheten är rätt dimensionerad”, berättar Rikard Silverfur.

Samtidigt är det bra om fastighetsägare följer de rekommendationer som finns, säger Bo Ericsson vd för Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF).

  • Kräv installation av laddbox/laddstation där regelbunden laddning förväntas (installatör har skyldighet att säkerställa att hela elsystemet fram till laddpunkt är rätt dimensionerat).

Laddning i parkeringsgarage (eller liknande):

  • Placera (till att börja med) laddstolpar nära infarten för att underlätta vid insats (kort inträngningsväg/bättre ventilering). Säkerställ att annan utrymningsväg finns.
  • Se över ventileringskapacitet.                                                                          
  • Undvik (till att börja med) placering av laddstolpar i direkt anslutning till annan verksamhet/entréer/trapphus mm.
  • Säkerställ tydlig skyltning så räddningstjänst vet att det är en laddplats.
  • Tillhandahåll för räddningstjänst att enkelt kunna koppla från laddstation/laddpunkt från elnätet/energikällan.
  • Minska risken för brandspridning genom att använda sprinkler (allmängiltig rekommendation).
  • Minska risken för brandspridning genom stora parkeringsrutor (allmängiltig rekommendation).
  • Säkerställ snabb insats genom bra detektionssystem (allmängiltig rekommendation).
Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
28 Sep, 2022, Extern artikel
Krockdetektering i nya iPhone 14
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan