< Tillbaka

Foto: Pierre Kjellin

EU-dom: Det här gäller för informationen från bilens OBD-kontakt

Publicerad: 6 Okt 2023
EU-domstolen slår i en färsk dom fast de enligt EU-regler gällande villkoren för hur oberoende aktörer ska ha tillgång till information om reparation och underhåll av fordon och till fordonets OBD-information.

Biltillverkarna har inte rätt att komma med nya villkor för hur eftermarknaden – oberoende aktörer – ska ges tillgång till fordonets OBD-kontakt utöver de villkor som redan är fastställda i de två paragraferna (61.1 och 61.4) i EU-förordningen 2018:858.

Parterna i målet där domen meddelades den 5 oktober var den tyska bildelsdetaljist- och bilverkstadskedjan ATU och den Storbritannienbaserade bilglaskedjan Belron samt motparten biltillverkarkoncernen FCA Italy, som ingår i nuvarande Stellantis. Målet handlade om FCA:s sätt att tillhandahålla sina fordons dataflöde.

EU-domstolens dom i målet innebär i korthet att domstolen slog fast att de regler för att oberoende aktörers tillgång till fordonets OBD-kontakt som redan finns angivna i EU-förordningen 2018:858 gäller. Vilket innebär att FCA (nuvarande Stellantis) eller andra fordonstillverkare inte har rätt att ändra i eller införa nya villkor för hur de tillhandahåller fordonets OBD-information.

FAKTA EU-domstolens dom
EU-domstolen beslutade följande:
Artikel 61.1 och 61.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 av den 30 maj 2018 om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 samt om upphävande av direktiv 2007/46/EG, jämförd med bilaga X till samma förordning,
ska tolkas så,
att den utgör hinder för en biltillverkare att uppställa andra villkor än de som föreskrivs i förordningen, för att oberoende aktörer ska få tillgång till information om reparation och underhåll av fordon och till fordons OBD-information, inbegripet skriftlig tillgång till sådan information.

FAKTA Artikel 61.1 och 61.4
Artikel 61.1: Tillverkarna ska ge oberoende aktörer obegränsad, standardiserad och icke-diskriminerande tillgång till OBD-information, diagnosutrustning och annan utrustning samt verktyg, inbegripet fullständiga referenser till, och tillgängliga nedladdningar av, tillämplig programvara, och information om reparation och underhåll av fordon. Informationen ska presenteras på ett lättillgängligt sätt i form av maskinläsbara, elektroniskt behandlingsbara dataset.

Artikel 61.4: Närmare tekniska föreskrifter om krav på tillgång till OBD-information och information om reparation och underhåll av fordon, särskilt tekniska specifikationer för hur OBD-information och information om reparation och underhåll av fordon ska tillhandahållas, föreskrivs i bilaga X.

Pierre Kjellin
pierre.kjellin@svenskafordonsbranschen.se

076-493 10 85

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

1 Dec, 2023, Extern artikel
Emily GT blir verklighet
15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan