< Tillbaka

Lars Hoffman, NEVS under Automässan

En stilla undran…räcker det med skyddskläder eller ska man även ha kunskap för att utföra riskarbeten, exempelvis med elfordon?

Publicerad: 21 Jan 2020
Ingen ska behöva omkomma eller skadas när man tar emot ett skadat elfordon på verkstaden, säger Bo Ericsson vd för SFVF. Juridiskt sett styrs detta av Arbetsmiljölagen 3§ som säger att arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. Vi måste även rätta oss efter 4§ som säger att om arbetstagaren finner att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa, skall han snarast underrätta arbetsgivaren eller skyddsombudet. Det är detta som vi ska förhålla oss till, säger Bo Ericsson efter att ha lyssnat på Lars Hoffmans föreläsning på Automässan.

Vilka kläder bör man använda vid arbete med ett elfordon? 
Allt fler börjar fundera på vilka kläder personalen bör använda vid elarbete i elfordon, berättar Bo Ericsson. SFVF får allt oftare frågan om det finns några generella rekommendationer vid arbete med elbilar / batterier. Frågan kom till att börja med från Norge där man har fler elfordon än i Sverige.

Rekommendationerna är olika beroende på vilken fordonstillverkare det gäller. Dock används det allt mer arbetskläder i syntet och dessa bör undvikas vid tex. elarbeten, då konsekvenserna är allvarliga om dessa tar eld och medför risk för omfattande personskador. Naturligtvis är det viktigt att de som jobbar med utsatta riskarbeten även har rätt skyddsutrustning.

De som jobbar med el hos NEVS har flamskyddande kläder och NEVS ställer krav på att de absolut inte får klä sig med något syntetiskt material inpå kroppen, utan ska använda kläder av tex bomull.

Det viktigaste budskapet är; rätt förkunskaper, rätt utbildning och rätt inställning till att jobba med riskarbeten överträffar allt som finns att köpa i form av skyddsutrustning.

Det är m.a.o. bättre att ha rätt person med rätt utbildning på plats utan skyddskläder, än att klä upp en outbildad person i flamsäkra kläder och gummihandskar, avslutar Bo Ericsson.

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
28 Sep, 2022, Extern artikel
Krockdetektering i nya iPhone 14
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan