< Tillbaka

Drevet rullar vidare

Publicerad: 7 Aug 2020
AutoBranchen Danmark överväger att väcka åtal mot importören för Peugeot. Den österrikiska domstolen beslutade i en dom den 12 maj 2020 att ”Peugeot Austria” hade missbrukat sin marknadsposition gentemot de auktoriserade återförsäljarna i nätet. Bedömningen är att Peugeot har missbrukat sin dominerande ställning enligt de nationella och EU:s konkurrensregler, säger Bo Ericsson vd för Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF).

Beslutet har naturligtvis mottagits mycket väl av österrikiska ”Peugeot Dealer Association”, då det markerar ett viktigt steg mot ett mer rättvist förhållande mellan återförsäljare och importör. - Självklart kan det här vara vägledande både i Österrike så väl som på den europeiska marknaden, säger Ulf Stefansson, jurist på SFVF.

Att AutoBranchen Danmark nu arbetar för att i detalj belysa de villkor som landets bilhandlare är föremål för av deras importörer är inget som förvånar mig, säger Bo Ericsson.

Redan den 10 juni i år rapporterade vi om denna unika dom i branschen. https://fordonsproffs.eu/artikel/peugeot-importoren-i-osterrike-domdes-for-brott-mot-konkurrensreglerna.

Domen är sensationell i Österrike där en Peugeot-återförsäljare vann mot sin bilimportör i en rättegång. Bilimportören hade infört ett antal långtgående och förtryckande åtgärder mot återförsäljaren. Bilhandlaren fick rätt i att återförsäljaravtalet var olagligt enligt EU:s konkurrensregler.

Nu undersöker AutoBranchen Danmark om de ska väcka åtal mot importören. För att kunna väcka åtal måste AutoBranchen Danmark identifiera om de har liknande avtalsvillkor mellan importörer och återförsäljare.

Under sommaren 2020 genomförde AutoBranchen Danmark en medlemsundersökning, den visar på flera likheter vad gäller avtalsvillkor i Danmark med de villkor som ledde till att den österrikiska bilhandlaren vann i domstolen. Jag är helt övertygad om att svenska återförsäljare för en diskussion internt om även de ska väcka åtal, säger Bo Ericsson.

Att AutoBranchen Danmark har en nära dialog med Österrikes importör för att förbereda och ta del av information om processen kan vi utgå ifrån, säger Bo Ericsson.

Det man måste känna till är att målet är långt ifrån avgjort eftersom PSA har överklagat domen. Samtidigt så bygger beslutet av tillämpningen på både nationell österrikisk lagstiftning och EU:s konkurrenslagstiftning, säger SFVF:s jurist Ulf Stefansson som tagit del av den österrikiska systerorganisationens tolkning.

Beslutet skickar en tydlig och viktig signal till alla återförsäljarföreningar i EU, oavsett varumärken. Beroende på utfall kommer fler importörer bli tvungna att se över sina avtal, säger Bo Ericsson.

Man bör dock inte underskatta betydelsen av beslutet ur politisk synvinkel just nu, eftersom Europeiska kommissionen håller på att se över innehållet i det kommande gruppundantaget, som även kan påverka framtida återförsäljaravtal.

- Domen kan förhoppningsvis inspirera till rimligare och sundare affärsvillkor mellan återförsäljare och importör. För till syvende och sist har vi samma mål, och det är att sälja bilar och verkstadstjänster, avslutar Bo Ericsson.

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
28 Sep, 2022, Extern artikel
Krockdetektering i nya iPhone 14
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan