< Tillbaka

Bo Ericsson, vd SFVF

Digitaliseringens tidevarv styr utvecklingen i fordonsbranschen

Publicerad: 10 Jan 2021
- Fordonsbranschen är mitt uppe i en enorm omstrukturering som kommer att fortsätta under de kommande 5-10 åren, säger Bo Ericsson vd för Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF). Förutom digitaliseringen sker en teknikförändring och vi kommer få se nya affärsmodeller, därför måste nya digitala lösningar utvecklas och arbetsprocesserna ändras.

- Vårt sätt att möta kunderna kommer att förändras. Självklart är det märkeshandlaren och märkesverkstaden som först kommer få känna av den största omställningen. Hur vi kommer att agera i framtiden påverkas av nya aktörer på bilmarknaden när bilar från Kina kommer på bredare front, att tillverkare förändrar en 120 årig distributionsmodell, att det blir allt fler elbilar med mindre servicebehov än de fossildrivna och att det kommer nya sätt att handha bilunderhåll och mobilitet. Dessa är några exempel som alla spelar in, säger Bo Ericsson.

- Under 2021 ska det lanseras över 40 olika elbilsmodeller vilket gör 2021 till elbilens år. Under det gångna året har laddhybriderna ökat kraftigt och en rad nya modeller med både bensin- och elmotor har lanserats. I Sverige har andelen laddhybrider ökat med 158 procent, medan elbilar gått upp med 51 procent. Elbilen Volkswagen ID.3 blev etta i registreringsstatistiken 2020. Dessutom får elbilar höjd bonus i Sverige till 70 000 kr, medan bonusen för stora laddhybrider sänks. I och med elbilarnas tillkomst kommer uppskattningsvis täckningsbidraget från de traditionella underhållsbehoven mätt i olja och delar att falla 25 ­- 30% fram till 2025.

- Därför är det viktigt att effektivisera internt, och ha bra och effektiva kundprocesser. Pandemin tillåter att digitaliseringen accelererar och den digitala "mognaden” har stärkts avsevärt på kort tid, vilket öppnar upp nya möjligheter. Ett exempel är Volvo som kommer sälja elbilarna exklusivt online via en ny webbportal, direkt från fabriken till slutkunden. För närvarande finns det inga sådana planer för Volkswagen, Audi eller Skoda. Samtidigt pågår en pilot med Seat där tillverkaren testar olika distributionslösningar med fabriken. I Tyskland säljs Volkswagen ID.3 enligt samma agentmodell som används för Mercedes och de kommande elektiska Volvobilarna. Ingen kan luta sig tillbaka i tron att det inte kan drabba dem. Olika tillverkare testar nu olika lösningar. I Sverige är datamognaden hög, vi är vana att beställa via nätet, vi är vana att betala via nätet och volymerna är förhållandevis små - därför vågar tillverkarna testa i Sverige, säger Bo Ericsson.

- Det gäller att ständigt se över sin verksamhet. Samtidigt pågår ett framtagande av ett nytt Gruppundantag som ska vara helt klart 2023. Vi på SFVF märker att den ökande konkurrensen leder till att allt fler verkstäder vill bli både märkes- och allbilverkstad, så bra konkurrensregler kommer bli ett måste. Från och med 2022 får vi dessutom en förändring i Konsumentköplagens 20§. Då kommer reklamationsrätten för en begagnad bil, husbil med mera att öka från sex månader till 12 månader. Vi spår att antalet bilhandlare som behöver juridisk hjälp kommer att öka och även antalet anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

En direkt konsekvens av den snabba utvecklingen och den ökande konkurrensen har under de senaste åren blivit att allt fler gör stora förvärv och investeringar i närliggande branscher. Dessutom förbereder sig många företag idag för den omställning som redan har börjat och kommer accelerera, avslutar Bo Ericsson.

 

Kopiera länk
Copy
14 Dec, 2022
Bilhandelsjuridik
Online, Sverige
18 Jan, 2023
Automässan 2023
Göteborg, Sverige
Visa fler händelser
RÄTT LOGGA BVP

 Branschorganisationer i samverkan
 Sammarbetspartners