< Tillbaka

Foto: Polisen och Pierre Kjellin

Det klarnar om vandelsprövningen för SERMI

Publicerad: 27 Jun 2023
Det ser ut att bli en enhetlig tolkning i hela EU av vilka krav en vandelsprövning ska ställa på den som ansöker om en certifiering för SERMI.

SFVF:s lobbyarbete mot Bryssel har givit resultat – nu kommer Generaldirektoratet för EU:s inre marknad (DG GROW) att utarbeta en vägledning över hur ”clean criminal record” ska tolkas och användas. På så sätt bör bestämmelsen komma att tillämpas på ett enhetligt sätt i alla medlemsstater. Detta innebär med största sannolikhet att man som sökande om en SERMI-certifiering vid en vandelsprövning kommer att bli godkänd även om man har dragit på sig en fortkörningsbot.

SFVF har genom sitt medlemskap i sin europeiska organisation Cecra uppmärksammat EU:s olika direktorat med synpunkter på den svenska översättningen av ”rent brottsregister”. Farhågorna har varit att själva vandelsprövningen kommer bedömdas väldigt olika mellan anslutna länder. Nu verkar detta lobbyarbete givit resultat genom att en ny vägledning arbetas fram.

Som länge påtalats av SFVF är detta alltså inte en sak för SWEDAC att avgöra. Att det nu kommer direktiv från EU som vägleder kontrollföretag inom ackrediteringssystemet för SERMI att bedöma vandelsprövningen lika är alltså mycket positivt.

SFVF kommer hålla branschen uppdaterad kring vägledningen när denna är färdigställd och ser det som mycket positivt att verkstäderna kommer bedömas på lika sätt oavsett land.

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
28 Sep, 2022, Extern artikel
Krockdetektering i nya iPhone 14
5 Jun, 2022, Extern artikel
Polestar 2 med 68 hk extra
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan