Det bästa som hänt verkstadsbranschen i mannaminne

Publicerad: 20 Aug 2020
Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) har varit i kontakt med alla 290 kommuner i Sverige, för att informera om branschens problem som i förlängningen även blir bilägarnas och kommuninvånarnas problem. Det gäller AC-fyllning med ”fulgas” och de oseriösa företag som erbjuder detta eller inte kan uppvisa ett giltigt certifikat.

Nu får vi rapport på rapport att verkstäder och även privatpersoner anmäler denna typ av verksamhet.

Sedan vi informerade alla kommuner har det äntligen börjat hända positiva saker. Nu har ett flertal kommuner informerat SFVF med vändande email att de har observerat problem. Och det bästa, de flesta kommer kontrollera så att allt går rätt till.

Miljösamverkan Jönköpings län är ett mycket gott exempel. Där samarbetar alla kommuner i Jönköpings län, Länsstyrelsen och Region Jönköpings län. Verksamheten startade 2005. Samarbetet syftar till att samordna och effektivisera miljö- och hälsoskyddsarbetet i länet, ge stöd och skapa samsyn i tillsynen samt göra gemensamma informations- och kompetensinsatser. - Jag har fått ta del av deras verksamhetsplan för åren 2021 – 2023, säger Bo Ericsson, vd för SFVF. Nu ska man avsätta fem inspektörer som har till uppgift att kontrollera denna typ av verksamhet under två års tid.

Många av de lagrum som används kommer från Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. Miljösanktionsavgiften kan tas ut med stöd av 30 kap miljöbalken (SFS 1998:808) samt 9 kap 21 § punkt 1, förordningen (SFS 2012:259) ta ut miljösanktionsavgifter.

Vi i branschen måste gemensamt hjälpa kommunerna, bilägarna och oss själva. Ofta är det svårt för kommunerna att hitta oseriösa företag.

Nu har vi äntligen sett flertalet mycket bra exempel på när personer i vår bransch anmäler oseriösa företag som snedvrider konkurrensen till vår nackdel och samtidigt utsätter bilägare för fara. Därför uppmanar vi alla i vår bransch att göra detsamma om vi ser att det förekommer oegentligheter. Vi måste skapa konkurrens på lika villkor, avslutar Bo Ericsson.

Kopiera länk
Copy

Artikelarkiv

Bilverkstadspodden
Lyssna på  
2 Jun, 2021, Extern artikel
Volvo V70 byggd i Lego
1 Jun, 2021, Extern artikel
Gotland ring har blivit längre
31 Maj, 2021, Extern artikel
Skodas elbil Enyaq iV testad
12 Maj, 2021, Extern artikel
En första titt på Kia EV6
12 Maj, 2021, Extern artikel
Test av BMW M3 & M4
26 Apr, 2021
Energismarta fordonsverkstäder - kostnadsfri - välj själv när du vill genomföra kursen
Energimyndigheten och SFVF har tillsammans tagit fram utbildningen som riktar sig till fordonsverkstäder, Interaktiv webbkurs
26 Aug, 2021
VERKSTADSJURIDIK - utbildning för fordonsverkstäder, fordonslärare och konsumentvägledare
Online med dator - via Microsoft Teams (4 tim), Utbildningsledare: Bo Ericsson
Visa fler händelser
 Branschorganisationer i samverkan
 Annonser