< Tillbaka

Det bästa som hänt verkstadsbranschen i mannaminne

Publicerad: 20 Aug 2020
Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) har varit i kontakt med alla 290 kommuner i Sverige, för att informera om branschens problem som i förlängningen även blir bilägarnas och kommuninvånarnas problem. Det gäller AC-fyllning med ”fulgas” och de oseriösa företag som erbjuder detta eller inte kan uppvisa ett giltigt certifikat.

Nu får vi rapport på rapport att verkstäder och även privatpersoner anmäler denna typ av verksamhet.

Sedan vi informerade alla kommuner har det äntligen börjat hända positiva saker. Nu har ett flertal kommuner informerat SFVF med vändande email att de har observerat problem. Och det bästa, de flesta kommer kontrollera så att allt går rätt till.

Miljösamverkan Jönköpings län är ett mycket gott exempel. Där samarbetar alla kommuner i Jönköpings län, Länsstyrelsen och Region Jönköpings län. Verksamheten startade 2005. Samarbetet syftar till att samordna och effektivisera miljö- och hälsoskyddsarbetet i länet, ge stöd och skapa samsyn i tillsynen samt göra gemensamma informations- och kompetensinsatser. - Jag har fått ta del av deras verksamhetsplan för åren 2021 – 2023, säger Bo Ericsson, vd för SFVF. Nu ska man avsätta fem inspektörer som har till uppgift att kontrollera denna typ av verksamhet under två års tid.

Många av de lagrum som används kommer från Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. Miljösanktionsavgiften kan tas ut med stöd av 30 kap miljöbalken (SFS 1998:808) samt 9 kap 21 § punkt 1, förordningen (SFS 2012:259) ta ut miljösanktionsavgifter.

Vi i branschen måste gemensamt hjälpa kommunerna, bilägarna och oss själva. Ofta är det svårt för kommunerna att hitta oseriösa företag.

Nu har vi äntligen sett flertalet mycket bra exempel på när personer i vår bransch anmäler oseriösa företag som snedvrider konkurrensen till vår nackdel och samtidigt utsätter bilägare för fara. Därför uppmanar vi alla i vår bransch att göra detsamma om vi ser att det förekommer oegentligheter. Vi måste skapa konkurrens på lika villkor, avslutar Bo Ericsson.

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
28 Sep, 2022, Extern artikel
Krockdetektering i nya iPhone 14
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan