< Tillbaka

Det är tid att tänka om – omställningen till elbilar kommer ändra hela eftermarknaden

Publicerad: 13 Sep 2022
I en ny EU-studie uppmanas eftermarknaden inom bilbranschen att vakna upp! 2038 kan så många som hälften av alla bilar på vägarna vara elbilar – med 30 procent färre komponenter kan verkstäderna tappa många affärer, men även få många nya möjligheter.

Studien presenteras av konsultföretaget Roland Berger på uppdrag av CLEPA, den europeiska organisationen för leverantörer till fordonsindustrin, och manar till eftertanke.

– Även om elbilarna bara har 0,8 procent marknadsandel i Europa i dag behöver aktörerna (verkstäderna) förbereda sig för att säkerställa möjligheter i framtiden, säger Hasmeet Kaur, partner på Roland Berger.

Enligt prognosen kommer antalet elbilar vara 53-82 procent år 2030.

I studien målas tre scenarier upp som kan forma omställningen.

  1. Radikal elektrifiering – här har elektrifieringen tagit över. Nybilsförsäljning under 3,5 ton (alltså även transportbilar) ökar till 82 procent 2030 och är 100 procent från 2035.
  2. Ambitiös omställning – baseras på stabiliserade priser på nödvändiga råvaror och en tillräckligt utbyggd laddinfrastruktur. Försäljningen av elbilar ökar till 68 procent till 2030 och 100 procent från 2035.
  3. ”Regulatory Compliance” (Regelefterlevnad) – här tar man ökade priser för råmaterial i beaktande. Försäljningen av elbilar ökar till 53 procent 2030 och till 96 procent före 2035 med 99 procent först 2040.

Eftersom elbilar byggs med färre komponenter som slits långsammare kommer omställningen till elbilar innebära 30 procent lägre försäljningspotential för den traditionella komponentmarknaden. Det framgår efter att 250 komponenter studerats.

Nya komponenter och tjänster inkluderar bland annat arbete med uppdateringar av mjukvara. Studien bortser från makroekonomiska påverkningar som inflation och tekniskt innovation som utbyggda assistanssystem.

I scenariot med ”radikal elektrifiering” bedöms verkstaden förlora 12 procent av sina traditionella affärer 2035 och 17 procent 2040, där jobb med förbränningsmotorn och drivlinan påverkas mest (där minskas jobben med hälften). I scenariot med ”regelefterlevnad” kommer dessa jobb minskas med 13 procent 2040.

Men elektrifieringen öppnar också upp nya möjligheter för bilindustrin. Komponentbranschen kan erbjuda mer batterispecifika komponenter. Verkstäder kan erbjuda diagnostik, speciellt med de utmanande plattformar som är kopplade till olika elektroniska och tekniska tjänster. I studien föreslås samarbeten med batterispecialister.

– Det kommer vara än viktigare för eftermarknaden att utveckla reparationsmöjligheter för batterisystem, elmotorer, e-axlar och kraftelektronik, säger Frank Schlehuber, Senior Consultant Market Affairs på CLEPA. 

– Vi förväntar oss att se en förändring av eftermarknadstjänster från hårdvara till mjukvara. Förebyggande underhåll kommer också bli viktigt, inte minst med tanke på batteriet.

Behovet av återbruk och hantering av uttjänta komponenter kommer öka. Verkstäder kan positionera sig som experter på batterielektriska fordon och erbjuda tjänster till andra verkstäder. 

Länk till studien:

https://clepa.eu/mediaroom/time-to-act-vehicle-electrification-will-reshape-the-european-aftermarket/

Kopiera länk
Copy
18 Apr, 2023
SFVF - VERKSTADSJURIDIK – för fordonsverkstäder, fordonslärare och konsumentvägledare
Stockholm: Bilyaa Group AB, Hovslagarevägen 37, Sollentuna, Utbildningsledare: Bo Ericsson, SFVF
9 Maj, 2023
SFVF - VERKSTADSJURIDIK – för fordonsverkstäder, fordonslärare och konsumentvägledare
Sundsvall: Scandic Sundsvall City, Trädgårdsgatan 31, Utbildningsledare: Bo Ericsson, SFVF
Visa fler händelser

PRENUMERERA NYHETSBREV(3)

 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan