< Tillbaka

Till höger - Bo Ericsson, tf vd SFVF

DEBATT: Därför behöver branschen lära bilägarna att ladda sin elbil säkert

Publicerad: 22 Jun 2023
Kunskaperna om hur elbilar ska laddas säkert måste bli bättre hos både leverantörer och återförsäljare av elbilar och laddutrustning för hemmabruk, så att vi kan undvika fler fordons- och husbränder i framtiden.

Lördagen den 17 juni blev tre av totalt fem bostäder i en radhuslänga i västra Stockholm totalförstörda i en brand som startade i en elbil som stod på laddning i en carport i det mittersta huset i radhuslängan.

Elbilar har sålts i Sverige i mer än tio år och det finns idag över 230000 helt eldrivna personbilar. Trots denna elbilsrevolution så säljs det fortfarande fabriksnya elbilar där köparen i vissa fall får med sig helt felaktiga råd om hur hen bör ladda sin elbil. Ett sådant råd som ett okänt antal elbilsköpare i Sverige fått är att byta till en säkring som tål större strömstyrkor för att kunna ladda bilen utan problem.

Ett råd som är direkt livsfarligt eftersom det kan överbelasta elsystemet och riskerar orsaka överhettning och i slutänden en brand.

Det kommer varje vecka ut nya elbilar på marknaden i Sverige. Köpare av dessa bilar behöver information redan  n u  om hur de ska ladda sina bilar säkert och vilken laddutrustning de behöver. Samtidigt som tiotusentals andra elbilsägare också hade behövt få korrekt information för länge sedan – och rådet att läsa igenom allt som finns om laddning i bilens instruktionsbok noggrant.

Elbilarna innebär en stor omställning för både bilhandeln och verkstäderna. Men omställningen är kanske allra störst för bilägarna. I omkring ett sekel har vi svenskar vant oss vid att en bil drivs av en förbränningsmotor, att bränslet är flytande och enkelt fylls på genom att skruva av ett tanklock och fylla i bränslet med ett pistolmunstycke vid en pump.

Och från att vara en enkel åtgärd som utförs i skyddad miljö hos en professionell aktör – bensinstationen – har tankningen blivit en mera komplicerad åtgärd i flera steg som dessutom ofta sker hemma, där bilägaren behöver förvissa sig om att ha rätt tankmunstycke (laddkabel) och en pumpstation som uppfyller säkerhetskraven (eluttaget och elsystemet där man laddar).

Och när elbilen laddas hemma innebär det också att det blir bilägaren som kan bli ansvarig ifall en olycka sker vid laddning, till exempel en brand på grund av överhettning. Ett ansvar som riskerar att stå bilägaren oerhört dyrt ifall försäkringsbolaget anser att denne vållat branden, och framför allt ifall olyckan leder till ett allmänt åtal.

Det är hög tid att både vi i fordonsbranschen och Sveriges beslutsfattare inser att vi har ett betydande informations- och kunskapsunderskott när det gäller laddningen av elbilar som vi behöver komma till rätta med. Och här har alla ett ansvar – säljare och leverantörer av elbilar och laddinfrastruktur, aktörer som tillhandahåller offentliga laddstationer, vi branschorganisationer och myndigheter.

Ju fortare vi agerar desto fler bränder kan vi förhindra.

Bo Ericsson
tf vd Sveriges Fordonsverkstäders Förening

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
28 Sep, 2022, Extern artikel
Krockdetektering i nya iPhone 14
5 Jun, 2022, Extern artikel
Polestar 2 med 68 hk extra
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan