< Tillbaka

"De nya korta utbildningarna inom Yrkeshögskolan är riktigt intressanta!"

Publicerad: 26 Sep 2021
Vi har en bransch under omställning. Snabb teknisk utvecklings- och elektrifieringstakt ökar efterfrågan på kompetens i framkant och tillgången till rätt kompetens är därför inte längre en utmaning för framtiden. Behovet finns här och nu. I takt med att nya standarder och regelverk introduceras på marknaden behöver vi anpassade utbildningar som ger olika funktioner på våra verkstäder rätt kunskaper, inte minst vid hanteringen av en ökad mängd högvoltsfordon.

Utvecklingen på marknaden kräver naturligtvis utbildningar och fortbildningsmöjligheter som ger fördjupade kunskaper om styrsystem, mätteknik, mätmetoder, mätvärden samt komponenter i el- och elhybridbilar, men utbildningarna behöver också ha en tydlig utgångspunkt i hur man arbetar i enlighet med de lagar, standarder och förordningar som reglerar arbetet med el- och elhybridfordon på en fordonsverkstad. Likaså måste ett stort fokus sättas på arbetsmiljö- och säkerhetsaspekten.

Nu är det därför hög tid att agera proaktivt för att säkerställa våra verkstäder med rätt utbildningar. För att vi ska lyckas behövs dock en bredd och flexibilitet i utbildningsutbudet och här är de nya korta utbildningarna inom Yrkeshögskolan riktigt intressanta. Dessa utbildningar är kostnadsfria, ges ofta på distans och på en studietakt som är anpassad till att göra det möjligt att kombinera arbete med fortbildning. Eftersom utbildningar inom Yrkeshögskolan alltid ska spegla företags aktuella och reella behov och då utbildningsinnehållet dessutom måste säkerställas av en utsedd ledningsgrupp bestående av aktörer som representerar det totala behovet och sammansättning hos en bransch, genererar dessa utbildningar en möjlighet för sektorer som präglas av stark utveckling. Där vi befinner oss idag är fordonsbranschen tveklöst en sådan sektor. Sedan ett par år tillbaka engagerar sig därför SFVF i olika yrkeshögskolesatsningar och sitter med i ett antal ledningsgrupper. Aktörer ur branschled har i samarbete med etablerade huvudmän inom Yrkeshögskolan skapat attraktiva utbildningar för verkstadsföretag och för oss inom SFVF har det varit glädjande att se att utbildningarna både genererat såväl ny arbetskraft som stärkt kompetens till våra anslutna verkstäder. Efter att ha varit på en stor EU-konferens med branschorganisationer från 18 länder inom EU, ACEA (importörernas branschorganisation) m fl kan jag konstatera att alla pratar om att vi måste kompetensutveckla oss för att möta framtiden ”som är redan är här”.

Med start 8 november ser vi nu nästa initiativ i utbudet av korta utbildningar inom Yrkeshögskolan. Elsäkerhetsansavarig för fordonsverkstäder som är framtagen i samarbete mellan ProMeister och YrkesAkademin, är en direkt följd av den nya branschstandarden. SFVF sitter självklart med i utbildningens ledningsgrupp och kan därmed också säkerställa att utbildningsinnehållet speglar de krav vår nybakade branschstandard ställer. Vi gillar initiativet och ser att fler satsningar av denna karaktär behövs för att mätta det behov av fortbildning som uppstår till följd av en tydligare reglering

Parallellt med elektrifieringen av våra bilar ökar behovet av utbildningssatsningar på avancerad nivå. Vi har många duktiga fortbildningsaktörer inom vår bransch och nu mer en någonsin ser vi ett starkt behov av ett diversifierat utbildningsutbud. Vi måste kunna säkerställa att vi har den kompetens som behövs för att arbeta i en modern verkstad och att vi aldrig behöver tacka nej till jobb pga kompetensbrist. Bra företagsfortbildning av uppdragsutbildningskaraktär kommer naturligtvis även fortsatt vara avgörande för att vi ska nå det målet, men i sammanhanget kan yrkeshögskoleutbildningar utgöra en viktig pusselbit. Vi fungerar alla på olika sätt och därför behöver vi ett utbud av utbildningar som möter den diversiteten.

Bo Ericsson, SFVF

Läs mer om yrkeshögskoleutbildningen Elsäkerhetsansvarig för fordonsverkstäder: https://ya.se/yrkeshogskola/elsakerhetsansvarig-for-fordonsverkstader/?location=distans-ortsoberoende

Till ansökan https://apply.yh-antagning.se/to/ya/ht2021/53

 

 

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

1 Dec, 2023, Extern artikel
Emily GT blir verklighet
15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan