< Tillbaka

Bo Ericsson, vd SFVF

Därför står SFVF på fordonsverkstädernas sida - Del 2

Publicerad: 3 Nov 2020
- Arbetsmarknadens parter har helt enkelt byggt ogenomträngliga ”murar” i kollektivavtalets form för att skydda dessa domäner och genom monopolet, helt lagligt, gjort det omöjligt för andra aktörer att ”ens göra sig besvär”, säger Bo Ericsson och fortsätter: - Detta rimmar mycket dåligt med den fria konkurrens som exempelvis Svenskt Näringsliv (SN) står på barrikaderna för att försvara i andra sammanhang – men när det rör sig om de egna intressena är det tydligen inte lika självklart. Är det konstigt att det blir konflikter eller krig i vår värld med det synsättet?

Ovanstående kan åskådliggöras genom följande exempel.

Ett mindre företag har 20 anställda vilka är fördelade; 15 medarbetare inom LO-området och 5 medarbetare är tjänstemän. Företaget har AMF försäkringar för arbetarna och privata pensionsförsäkringar för tjänstemännen tecknade i exempelvis Skandia – på samma nivåer som arbetsmarknadens parter fastställt – men de anställda har fler val samt tillgång till personlig rådgivning via försäkringsgivaren – man har inget kollektivavtal. Två av medarbetarna inom LO-området har gått med i facket. Den fackliga organisationen knackar på dörren och vill ha ett kollektivavtal tecknat för att garantera att deras medlemmar får ta del av de villkor man framförhandlat. Genom tecknandet förbinder sig företaget att ansluta sig till en omställningsförsäkring TSL som ägs av SN och LO – det är den enda som finns på marknaden så det finns inga alternativ. Omställningsförsäkringen kostar 0,6% för den som inte är med i en till Svenskt Näringsliv ansluten arbetsgivarorganisation och 0,2% för den som är ansluten. Skillnaden 0,4 % av företagets arbetarlönesumma är inget annat än en ren subvention av avgiften till Svenskt Näringsliv. Detta innebär att företaget som inte har för avsikt att ansluta sig till SN, exempelvis på grund av politiska skäl eller för att man anser att SN är en organisation för de större företagen som inte företräder de mindre företagens intressen, tvingas subventionera avgiften till SN. Den s k säranslutningsavgiften eller subventionen på 0,4% skulle lika gärna kunna bestämmas till 1 % då det är ett monopol som bestämmer – då skulle man istället ”tjäna pengar” på att gå med i SN.

Det samma gäller på tjänstemannasidan, i de fall företaget tecknar ett hängavtal för tjänstemännen upphör rätten att teckna pensionsförsäkringar i ett privat försäkringsbolag exempelvis hos Skandia. Företaget och de anställda kan i dessa fall begära ett så kallat ITP-undantag och därigenom få ha kvar sina försäkringar i Skandia – men de som anställs efter det att avtalet tecknats tvingas teckna sin pensionsförsäkring i det av parterna helägda försäkringsbolaget Collectum. Trots att det är de anställdas pengar har de ingen valmöjlighet. Tecknandet av kollektivavtalet för tjänstemännen innebär att företaget dessutom måste ansluta sig till en omställningsförsäkring benämnd TRR, vilken är helägd av arbetsmarknadens parter. Förhållandena här är desamma som ovan, nämligen att den som endast vill teckna ett så kallat hängavtal och stå utanför SN skall subventionera medlemsavgiften till SN med 0,4 %. Kostnaden till TRR är för icke medlem 0,7 % och för medlem 0,3 % - subventionen här är som för LO-avtalen 0,4 % av tjänstemannalönesumman.

- Den fråga man ställer sig är - hur kan detta få förekomma - att den största företrädaren för den fria företagsamheten i Sverige helt lagligt får ”synda” på detta sätt, och att ingen av våra politiska partier inte ens tagit upp denna fråga för diskussion. Är det så att alla är rädda att trampa de stora drakarna på fötterna och ständigt behöver iaktta deras intresse. Vem skulle våga ifrågasätta de fackliga och storbolagens organisationers gemensamma intressen? Även om nuvarande monopolsituation inte borde ligga i vare sig de anställdas, företagarnas eller politikernas intresse.

När en branschorganisation agerar konkurrensbegränsade som MAF gör kan det endast leda till en sak, det måste prövas hos Konkurrensverket, avslutar Bo Ericsson.

Kopiera länk
Copy
14 Dec, 2022
Bilhandelsjuridik
Online, Sverige
18 Jan, 2023
Automässan 2023
Göteborg, Sverige
Visa fler händelser
RÄTT LOGGA BVP

 Branschorganisationer i samverkan
 Sammarbetspartners