< Tillbaka

Därför ska man vara med i SFVF

Publicerad: 4 Sep 2020
Gruppundantaget, EU-kommissionens förordning 461/2010, trädde i kraft den 1 juni 2010. I korthet har det inneburit att de fria verkstäderna har kunnat utföra service med bibehållen garanti på bilen, säger Ulf Stefansson jurist på Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF). Det nuvarande gruppundantaget upphör att gälla den 31 maj 2023 och ska då ersättas av ett nytt. Hur det kommer att se ut är det ingen som vet i dag, säger Bo Ericsson vd för SFVF.

- Jag frågade en konkurrensrättsspecialist i Bryssel om SFVF:s storlek spelar någon roll, nu när vi som enda branschförening ska lägga ner mycket arbete och tid i AFCAR, för att vi ska få ett rimligt och icke konkurrensbegränsande nytt gruppundantag? Svaret är entydigt ja, våra åsikter och vårt arbete väger tyngre ju fler medlemmar vi har!

SFVF vill ha fler medlemmar för att göra oss ännu starkare
Därför är vi tacksamma för varje ny medlem som ansluter sig och också uppmanar andra verkstäder att ansluta sig till SFVF. 

Fr o m 2021 börjar jurister utforma en ny lagstiftning och den 1 juni 2023 är allt ”hugget i sten”. Det betyder att vi får ingen ny chans om inte gruppundantaget blir utformat så att vi får konkurrens på lika villkor.

AFCAR är en branschöverskridande sammanslutning och lobbyorganisation som ska slå vakt om bilverkstädernas rättigheter och konsumenternas valfrihet. Därför är SFVF anslutna till den svenska AFCAR-alliansen. SFVF är med och påverkar!

En stor fråga är rätten till bilens digitala innehåll, och där kommer SFVF genom AFCAR att agera nationellt och internationellt samt bedriva lobbying. Ju fler vi är desto starkare blir vi!

Den svenska AFCAR-alliansen består av: Sveriges Bildelsgrossisters Förening (FIGIEFA), Fordonsverkstadsutrustarna (EGEA), Sveriges Fordonsverkstäders Förening (CECRA/AIRC) samt M Sverige (FIA). Talesperson för alliansen är Christer Liljenberg, ordförande för Sveriges Bildelsgrossisters Förening och vice ordförande för FIGIEFA, en förening som organiserar de oberoende grossisterna och återförsäljarna med tillhörande verkstads- och reservdelskedjor inom EU.

Vikten av att fler ansluter sig till SFVF, oavsett om man är glasmästare, skadeverkstad, däckverkstad eller serviceverkstad, gör att vi erbjuder de som ansluter sig nu att endast betala för 2021 och få 2020 gratis.

För om du inte är med i SFVF, vem ska då företräda dig?

När vi blir fler kan SFVF med ännu större kraft arbeta för ett gruppundantag som säkerställer konkurrens på lika villkor. Vem vill du ska ha makten över ditt arbete? Varje verkstad som inte är ansluten till SFVF sågar av den gren de själva sitter på.

Vi får inte en chans till, det är nu det gäller!

* Alliance for Freedom of Car Repair (AFCAR)

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
28 Sep, 2022, Extern artikel
Krockdetektering i nya iPhone 14
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan