< Tillbaka

Därför läggs försöket med branschskolor ned

Publicerad: 27 Mar 2023
Efter fem år lägger regeringen nu ned försöket med ett antal gratis branschutbildningsplatser för landets kommuner. Det berör bland andra fordonsutbildningar på flera gymnasieskolor.

2018 startades det så kallade branschskoleförsöket, där nio gymnasieskolor med yrkesprogram och kommunernas vuxenutbildning erbjöd utbildning inom fler områden. På branschskolan fick eleven läsa de ämnen den egna skolan inte kunde erbjuda.

Under försökets tre första år deltog 271 elever. I en utvärdering påpekade Skolverket att det var ett lågt antal deltagare, men bedömde ändå att kommunala branschskolor skulle fortsatt få möjlighet att utföra utbildningar på entreprenad efter försökets slut.

Om mindre än tre månader löper försöket med branschskolor ut och regeringen har beslutat att inte förlänga det.

– Det är ju naturligtvis tråkigt men försöket var ju satt till fem år. Sedan ska man dra erfarenheter och då var det så många ställen där det faktiskt inte fungerade överhuvudtaget, säger skolminister Lotta Edholm (L) i en intervju med SVT Nyheter.

En av de fordonsutbildningar som berörs är den vid Haraldsbogymnasiet i Falun. Där är elevunderlaget i kommunen för liten för fordonsutbildningen, men tack vare försöket med branschskolor har man ett riksintag där elever kan komma från vilken kommun som helst under några veckor i taget, totalt åtta veckor. Genom branschskoleförsöket har Falu kommun fått ett bidrag för att täcka de extrakostnader som uppstår när Haraldsbogymnasiet tar emot elever till fordonsutbildningen från andra kommuner.

Pierre Kjellin
pierre.kjellin@sfvf.eu

076-493 10 85

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
28 Sep, 2022, Extern artikel
Krockdetektering i nya iPhone 14
5 Jun, 2022, Extern artikel
Polestar 2 med 68 hk extra
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan