< Tillbaka

Därför har Liqui-Moly tagit fram en bromsvätska för elbilar

Publicerad: 16 Nov 2022
Smörjmedelstillverkaren Liqui-Moly har lanserat en ny bromsolja utvecklad för den speciella miljö som bromsar i elfordon utsätts för.

Den har produktbeteckningen ”DOT 5.1 EV” och är en nyutvecklad bromsvätska anpassad för de förhållanden som bromsarna i elbilar jobbar i.

Bromsarna i en elbil verkar i en miljö som i flera avseenden skiljer sig från den miljö som omger bromsar i en bil med förbränningsmotor. Detta har man hos den tyska smörjmedels- och additivtillverkaren Liqui-Moly tagit fasta på och utvecklat en bromsvätska som ska vara anpassad för just elbilar:

DOT 5.1 EV har extra starkt korrosionsskydd: Bromsarna i en elbil är mera utsatta förkorrosion då de används betydligt mindre, eftersom elmotorn också fungerar som broms då den utvinner energi genom bromskraftåtervinning.

DOT 5.1 EV har betydligt högre värmetålighet då bromsarna i en elbil i högre utsträckning går varma, bland annat på grund av elbilens högre vikt.

DOT 5.1 EV har en ännu lägre förmåga att leda ström: Det ska vara minsta möjliga risk att det från den elektriska drivlinan kan induceras en ström i bromsvätskan i en elbil tycker man på Liqui-Moly.

DOT 5.1 EV har lägre viskositet, det vill säga är tunnare och mera lättflytande, än bromsvätska till vanliga fossilbilar. Detta för att göra responsen ännu snabbare när man trycker på bromsen på en elbil. Detta menar man på Liqui-Moly är viktigt eftersom elbilar är tyngre än fossilbilar och därmed behöver ha bromsar med snabbare respons.

Pierre Kjellin
pierre.kjellin@sfvf.eu

076-493 10 85

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
28 Sep, 2022, Extern artikel
Krockdetektering i nya iPhone 14
5 Jun, 2022, Extern artikel
Polestar 2 med 68 hk extra
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan