< Tillbaka

Foto: Pierre Kjellin

Därför behöver verkstaden vara Sermi-certifierad

Publicerad: 13 Feb 2023
Det kan räcka med att en komponent i ett nätverk går via en ECU som är säkerhetsrelaterat så kommer verkstaden inte åt att reparera de andra komponenterna i nätverket ifall den inte har certifierat sig för Sermi - den nya europeiska behörighetscertifieringen för fordonsdata.

Förutsättningen för att kunna reparera ett fordon är att vi kan koppla upp oss mot bilen, lastbilen, trailern eller en lätt lastbil. SERMI (http://www.vehiclesermi.eu/) handlar om all säkerhetsrelaterad information i fordonet såsom lås, larm och stöldskydd. Patrik Andersson på Swedac bekräftade våra misstankar i Bilverkstadspodden att det inte går att utreda vilka ECU:er som är kopplade med andra. Det hänger ihop med olika patent och immateriella rättigheter, det leder till att en verkstad som inte är certifierad SERMI helt enkelt får prova sig fram om de kan reparera en bil, lastbil, trailer eller lätt lastbil som är tillverkad före 2010 och inte omfattas av Euro 5. Äldre fordon kan en verkstad reparera men det blir allt färre Volvo 240, 740 och 940 på våra vägar.

Säkerhetsrelaterad reparations- och underhållsinformation är den information, den mjukvara, de funktioner och tjänster som krävs för att reparera och behålla de egenskaper som ingår i ett fordon. Reparation och underhåll av säkerhetsrelaterade funktioner inkluderar uppdatering av programvara när mjukvaran utför funktioner för att förhindra att fordonet blir stulet eller bortforslat.

För att kunna få tillgång till OBD-uttaget kommer verkstaden behöva vara certifierad av en CAB och varje medarbetare kommer behöva ett personligt certifikat. Verkstäder kan redan nu kontakta kontrollföretag (CAB) och ställa sig i kö för att bli certifierad. Ju snabbare en verkstad har ansökt desto tidigare kommer de bli godkända. Risken finns att kön för att bli godkänd kan bli väldigt lång. Vi uppskattar att ansökan tar cirka två timmar per företag för en CAB. För trust-centret (TC) tar det ungefär lika lång tid. Risken finns att det kommer ta ännu längre tid för TC eftersom 500 000 företag inom EU plus Norge, Israel och några till utanför EU ansluter sig till SERMI också. CAB kommer börja besöka verkstäder som har ansökt så fort ansökan är godkänd av CAB. CAB vill göra allt för att minimera risken för långa köer eftersom kontroll ska ske två gånger inom en femårsperiod. Efter fem år måste ansökan till SERMI göras om vilket i praktiken innebär att hela processen måste göras om efter fyra och ett halvt år för att hinna med alla om certifieringar.

Ackrediteringssystemet som innehåller processer för att få tillgång till säkerhetsrelaterade reparation, underhåll, information och tjänster kommer ställa krav på den oberoende verkstaden. Många av de här kraven kommer garanterat en Godkänd Bilverkstad uppfylla även om ytterligare moment kan tillkomma

För den anställde handlar det bland annat om att en vandelsprövning görs och att rätt kompetens säkerställs. Detta görs för att kontrollera eventuellt brottsligt förflutet hos verkstadens anställda. Efter att en sådan gjorts kommer varje enskild medarbetare att tilldelas ett säkert personligt digitalt certifikat och en PIN-kod som kommer att levereras av ett Trust Center.

I detta system ackrediteras verkstaden av ett kontrollföretag som är ackrediterat enligt ISO 10 020 typ A av Swedac. CAB ska vara fri från alla intressekonflikter (typ A), särskilt när det gäller ekonomiska, personliga eller familjeförbindelser med någon intressent som använder eller tillhandahåller RMI.

I korthet kontrolleras allbilsverkstaden eller märkesverkstaden som ska arbeta med ett märke de inte är auktoriserade för avseende:

Kontroll av dokumenterad ägarstruktur, namn på vd.

Kontrollera listan med anställda som bör vara tillåten, inbegripet information om ansvar och function hos personerna.

Kontroll av befintliga och upprätthålla försäkringsavtal ansvarsförsäkring (1 miljon euro för kroppsskada och 0,5 miljoner euro för skada på egendom).

Kontrollera bevis på aktivitet inom bilindustrin (t.ex. ett medlemskap i nationella branschorganisationer).

”Laglig affärsverksamhet” genom nationella definitioner.

Kontroll av verkstadens adress.

Kontroll av den juridiska personen ombudets namn mot kriminalregistret (t.ex ägare, regissör, namngiven person).

Kontroll av anställda enligt följande:
kontrollera att den anställde inte är föremål för en tidigare återkallelse p.g.a av missbruk
kontrollera adressen för den anställde
kontroll av den anställdes namn mot kriminalregistret. (vandelsprövning)
kontroll av bekräftelse på anställning av respektive verkstad

Kontroll av verkstadens godkännande

Kontroll av ett giltigt landsspecifika identitetskort (t.ex. ID-kort/pass)

SFVF:s rekommendation är att ansöka till SERMI och kontakta något kontrollföretag (CAB) snarast.

Bo Ericsson
vd Sveriges Fordonsverkstäders Förening

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
28 Sep, 2022, Extern artikel
Krockdetektering i nya iPhone 14
5 Jun, 2022, Extern artikel
Polestar 2 med 68 hk extra
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan