Corona-viruset - Frågor och svar för dig som är arbetsgivare

Publicerad: 4 Mar 2020
Här följer några frågor och svar för dig som är arbetsgivare. Corona-viruset orsakar stor oro på många verkstäder och bilhallar och innebär många utmaningar för er som arbetsgivare. Det är bra att känna till hur du exempelvis ska hantera medarbetare som varit i länder med smittspridning eller kollegor som varit i riskområden.

Det är viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och hålla koll på UD:s rekommendationer om resor till utlandet, men ur ett arbetsmiljöperspektiv är det också viktigt att ta alla medarbetares oro på allvar. Här är frågor och svar som vi har fått, säger Bo Ericsson vd för SFVF.

Vad måste arbetsgivaren tänka på?

Coronaviruset klassificeras nu som allmänfarlig sjukdom av Folkhälsomyndigheten. Det innebär att arbetsgivaren behöver planera om ett utbrott av sjukdomen sker på verkstan. Det kan vara viktigt att ha en policy för de anställda med försiktighetsåtgärder och riktlinjer om hur verkstan ska hantera ett eventuellt utbrott. Arbetsgivaren bör utföra det systematiska arbetsmiljöarbetet grundligt, uppdatera riskbedömningen och informera. Anställda som känner sig sjuka ska kanske uppmanas att vara hemma, eller arbeta hemifrån om möjligt.

Hur hantera medarbetare som varit i riskområden, har du som arbetsgivare ett ansvar? 

Arbetsgivaren ska säkerställa en sund och säker arbetsmiljö för de anställda. Det innebär att arbetsgivaren bör uppmana den medarbetare som varit i riskområden att arbeta hemifrån, om möjligt, i 14 dagar (rekommenderat) efter hemkomsten. Arbetsgivaren kan inte tvinga en anställd att sjukskriva sig utan kan endast uppmana till att vara hemma, vilket även ger rätt till lön. 

Kan arbetsgivare beordra den anställde att arbetar hemifrån om han/hon varit i riskområden eller exponerats för smitta?

Svar ja. Arbetsgivare får enligt sin arbetsledningsrätt beordra en arbetstagare att arbeta hemifrån eller från annan fysisk plats, om det finns skäl till oro för att den anställde kan bära på smitta. Kan inte arbetet utföras på annan plats kan arbetstagaren beordras vara hemma. Utan symtom har arbetstagaren rätt till lön från arbetsgivaren. Den anställde kan ansöka om smittbärarpenning om det föreligger en smitta som inte utvecklat sig till sjukdom ännu. För att ha rätt till smittbärarpenning måste en läkare ha beslutat att arbetstagaren inte får arbeta eftersom personen är/eller kan vara smittad av en samhällsfarlig sjukdom, dit coronavirussjukdomen covid-19 räknas. 

Om en arbetstagare inte vill komma till jobbet för att det finns kollegor som varit i ett land med smittspridning, är det tillåten frånvaro?

Endast arbetsgivaren får avgöra hur och var arbetet ska fortlöpa. Arbetstagaren har skyldighet att vara på arbetsplatsen och utföra sitt arbete och arbetsgivaren är skyldig att se till att arbetstagaren inte utsätts för smitta, genom att fortlöpande riskbedöma verksamheten och arbeta med sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Om arbetsgivaren inte medger att den anställde ska vara borta från jobbet och den anställde vägrar komma till jobbet är det lika med arbetsvägran. Det kan resultera i löneavdrag, varning alternativt uppsägning.  

Hur påverkar coronaviruset dina affärer, vad händer om leveranser uteblir? 

Som företagare är det viktigt att förbereda sig och göra en SWOT-analys (hot, möjligheter, svagheter och styrkor).

Vilka hot innebär coronaviruset för er?

I de fall en leverantör inte kan leverera i enlighet med avtalet är det sannolikt force majeure, d v s utanför er kontroll. Leverantören blir ansvarsbefriad från avtalsbrott.  

Det är dock vissa omständigheter som måste vara uppfyllda för att force majeure ska kunna göras gällande. Främst är det att det framgår i avtalet att force majeure kan åberopas och för vad. Om kunder vill avsluta samarbetet för ni inte kunde leverera är det också bra att rådfråga en jurist. Som medlem i SFVF och/eller Verkstadsföretagarna, hör av dig till oss med dina frågor.

Går det att försäkra sig mot en sådan här händelse?

Det finns försäkringar som berättigar till ersättning i vissa fall och ibland inte. Försäkringsbolagen har ofta villkor där ersättning inte är berättigat vid force majeure. Frågan är dock alltid fri och du bör diskutera det med din försäkringsgivare. 

Kopiera länk
Copy

Artikelarkiv

RÄTT LOGGA BVP

20 Jan, 2022, Extern artikel
Hankook i ny Skandinavisk satsning på motorsport
19 Jan, 2022, Extern artikel
Däckpartner ökar sin satsning på tunga däck
19 Jan, 2022, Extern artikel
Stort intresse för Automässan 2023
18 Jan, 2022, Extern artikel
Michelin lanserar Road 6 & Road 6 GT
18 Jan, 2022, Extern artikel
Elbilens framgång ställer nya krav på däcken
17 Jan, 2022, Extern artikel
Långresa i vinterväglag med Tesla Model 3
16 Jan, 2022, Extern artikel
Gammal mot ny Range Rover
15 Jan, 2022, Extern artikel
BMW:s nya bil kan ändra färg med ett knapptryck
10 Jan, 2022, Extern artikel
Polestar 2 Performance Upgrade – 68 extra hästar
23 Nov, 2021, Extern artikel
Present till bilintresserad – Vad kan man köpa?
 Branschorganisationer i samverkan
 Annonser