< Tillbaka

CO2-effekten mäts på begagnade bildelar

Publicerad: 8 Apr 2022
Pål Jarness, ordförande på bildemonteringskedjan MärkesDemo, har dragit igång ett intressant pilotprojekt för att mäta miljöpåverkan för olika bildelar ihop med Svenska Miljöinstitutet IVL. – Vi har tagit fram exempel på delar som vi säljer mycket av, bland annat motorhuv, framskärm, stödfångarbeklädnad, framlyktor och backspeglar och låtit IVL analysera produkterna var för sig, säger Pål Jarness.

MärkesDemo är ett samverkansbolag som består av 25 stora bildemonterare. Tillsammans köper de in 50 000 fordon per år som plockas isär för att återanvända delarna. 

– En miljövänlig återvinning inom demonteringsindustrin är ett gemensamt mål. Nu kommer vi föra diskussioner med försäkringsbolag, Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund (SBR) och andra intressenter för att få hjälp med finansiering av projektet, säger Pål Jarness.

 

Projektet inleddes när industrin konstaterade att det var positivt för miljön att återbruka bildelar, men för att konstatera det krävdes svar på om demonteringen verkligen var miljörätt och i så fall hur miljörätt den var i mätbar form. Frågan diskuterades inom SBR, varefter MärkesDemo tog kontakt med IVL för att genomföra en studie på vetenskapliga grunder med riktiga processer.

– Vi ville estimera CO2-ekvivalenter för olika typer av bildelar som vi jobbade med. Vi har fyra miljoner delar på lagret och intresset från fordonstillverkarna var inte så stort så det kommer ta tid. Det är förstås känsligt att berätta vad som ingår i olika komponenter, men i dag när vitvaror och bildäck öppet redovisar innehållet i sina produkter, känns det rimligt att även bilar får en innehållsdeklaration som kunder kan lita på, säger Pål Jarness.

IVL mäter CO2-effekten

Ihop med experter på IVL åkte Pål Jarness ut till en anläggning och samlade ihop olika komponenter, vägde, sågade isär och sorterade materialen. 

– Vi tittade både på vad själva delen innehöll men också vilka miljökonsekvenser det blir av att demontera bilen för att bedöma om det är mer miljörätt att slänga delen än att spara den. Vissa delar måste ju skruvas isär, göras rent med kemikalier – hur mycket olja, energi och resurser krävs det för att få den delen återbrukbar och är det lönt? 

 

IVL använder vedertagna modeller för hur man beräknar en påverkan inklusive frakt med CO2-utsläpp. Tanken är att modellen kan användas även framöver för att göra liknande beräkningar på alla de bildelar som finns, även från nya bilmodeller som släpps. 

– Alla intressenter ska inte behöva hitta en egen miljömodell utan vi gör det tillsammans. Det här projektet har starkt stöd från SBR, SFVF (Sveriges Fordonsverkstäders Förening) och MRF (Motorbranschens Riksförbund). 

 

Jarness tycker att det är lämpligast att SBR som branschförbund driver modellen och låter medlemmarna bekosta den ihop med finansiärer. 

– Jag tror nog ändå att även konsumenter skulle uppskatta en mätbar metod och att det blir enklare att sälja begagnade bildelar som har en bra hållbarhet. På det här sättet kan man med fog prata om miljöfördelarna. 

Vad har ni kommit fram till hittills? 

– Skillnaderna på delarna är stora. Så fort studien är klar kommer vi kunna redovisa detaljerna. Det kommer vara en ögonöppnare.

Walters Bildelar i Falkenberg

En av MärkesDemos medlemmar är Walters Bildelar i Falkenberg. Det är ett företag som profilerat sig på hållbarhet och redovisar CO2-besparingar på sin hemsida. De har också solpaneler som producerar 200 000 kWh el.

– Vi har jobbat med hållbarhet sedan vi startade 1966, men senaste året har intresset exploderat. Verkstäderna har förstått värdet i återanvända originaldelar, säger VD Adam Segermalm.

Walters Bildelar har 210 000 bildelar i lagret och 80 procent av försäljningen sker till verkstäder. Tanken är att kunna erbjuda verkstäder en sammanställning vid varje köp – med den här begagnade delen har du sparat så här mycket CO2.

– På så sätt kan verkstäder använda mätningen av CO2 till marknadsföring. Målet är att få slutkunder att begära återanvända originaldelar före nya, säger Adam Segermalm.

Mobility Sweden är intresserade av resultatet.

– Bilen är en av samhällets mest cirkulära produkter, och där spelar återanvända delar redan i dag en stor roll, säger Mazdak Haghanipour.

Text: MARIA ERIKSSON

Maria.eriksson@sfvf.eu

Bilder: Walters Bildelar, Falkenberg

Bilden längst upp: Adam Segermalm, VD på Walters Bildelar, Falkenberg

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

1 Dec, 2023, Extern artikel
Emily GT blir verklighet
15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan