< Tillbaka

Branschorganisationerna vill lösa dagens låsning mellan parterna i branschen

Publicerad: 26 Apr 2022
SFVF, MRF och Mobility Sweden går i dag ut med gemensam information kring CAB:s tidsstudier. Läs pressreleasen i sin helhet nedan.

Under en längre tid har parterna i branschen haft olika syn på hur man ska hantera tidsstudier.

Trots att branschorganisationerna (MRF, SFVF och Mobility Sweden) i ett tidigt skede började

ställa frågor och hade synpunkter på hur det nya sättet att skapa tider på skulle fungera så

lämnades dessa frågor eller synpunkter obesvarade. Branschorganisationerna var inte överens

med försäkringsbolagen och CAB om hur arbetet ned tidsstudier skulle bedrivas och valde

därför att pausa arbetet i CAB:s samverkansgrupp. Trots detta så ”tuffade” projekten på och

som ni alla vet så infördes det en ny ytrikta tidsformel. som ej var avstämd med

branschorganisationerna på den svensk skadereparationsmarknaden vilket lett till en turbulent

tid.

Vi i branschorganisationerna har jobbat med frågan under hela den här tiden för att hitta en

lösning. Vi har bjudit in försäkringsbolagen till möten för att försöka hitta en lösning men dom

har tackat nej och hänvisat att vi alla skulle mötas i samverkansgruppen. Vi har också bjudit in

till enskilda möten där några försäkringsbolag tackat ja men flertalet tackat nej.

Branschorganisationerna anser det inte meningsfullt att sätta sig i en grupp där upplevelsen är

att man sitter som gisslan där två parter kan driva igenom saker mot branschorganisationernas

vilja och önskemål.

Branschens mål är och har varit att hitta en lösning på detta så att utvecklingen kan gå vidare.

Under första kvartalet har branschen gjort ytterligare kraftansträngningar för att hitta en

lösning. Vi har bjudit in till möten, diskuterat enskilt med olika personer, tittat på problemet ur

olika vinklar men kom fram till att enda neutrala platsen för och diskutera frågan är branschen

mötesplats ”Branschforum” eller att eskalera frågan.

I och med att branschorganisationerna meddelade att man ville diskutera frågan i branschforum

den 13 april valde merparten av alla försäkringsbolag att inte närvara trots att CAB:s VD också

skulle komma in på mötet senare. Några försäkringsbolag valde dock att närvara (all heder åt

dom) vilket gjorde att alla parter fick göra sin röst hörd och mötet kom fram till en gemensam

ståndpunkt (se Branschforums protokoll) där alla var eniga. Detta presenterades senare för

CAB:s vd som ansåg att kraven inte vara orimliga. Det bestämdes att branschorganisationerna

ska delta på kommande samverkansgruppsmöte den 16 maj och diskutera principer och

förutsättningar för tidsstudier.

Branschen avråder fortfarande verkstäder att låta CAB tidstudera på deras verkstäder till dess

att alla parter i branschen är överens om vad som ska studeras och vad som ska ingå i tid, dvs

vilka förutsättningar ska gälla för framtida studier.

 

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

1 Dec, 2023, Extern artikel
Emily GT blir verklighet
15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan