< Tillbaka

Foto Polisen

Brandexperten varnar för bränder i parkeringsgarage

Publicerad: 15 Jul 2020
- Bränder i garage eller verkstäder är en utmaning, än värre blir det om garaget eller verkstaden ligger under jord, säger Tommy Carnebo som är brandman på Södertörns Brandförsvars Förbund. Det är en otroligt riskfylld uppgift att rökdyka i dessa garage eller verkstäder. Här finns det utmaningar som vi normalt inte behöver förhålla oss till.

I garagen är det en hög riskmiljö vilket gör att räddningstjänsten oftast måste invänta förstärkning från annan station innan invändig släckning kan påbörjas. Vi måste tänka säkerhet och ha rökdykare var 25:e meter som minimum, säger Tommy Carnebo.

Det finns gott om parkeringsgarage i Sverige, dessutom en hel del som byggts under jord. Det kan vara p-garage med ett stort antal olika plan med p-platser.

- Ofta är det långa avstånd i garagen och otroligt varmt med stora utmaningar att ventilera ut de otroligt giftiga och varma brandgaserna. Att få till en debatt och förändringar hur vi bygger garagen och även verkstäder, kan vara avgörande för räddningstjänstens möjligheter att klara av dessa larm. En ny normal bil kan bilda otroliga mängder giftiga brandgaser och frigöra enorma mängder energi upp till 10 GJ. Tar vi med alternativa drivmedel i detta får vi en ekvation som kan vara otroligt svår att lösa. Vid gasfordon som brinner har vi en avspärrning på minst 75 meter på grund av risk för explosion. Elbilar som går in i termisk rusning frigör stora mängder gas samt kan vara svåra att släcka, säger Tommy Carnebo.

- Nyligen inträffade en allvarlig garagebrand i Holland, en brand som uppstod två plan ner under jord. Tittar vi på branden i parkeringsgaraget i Holland (den 1 juli) var det en mycket komplicerad brand, som var på våning -2. Att överhuvudtaget ta sig till våning -2 är svårt med hänsyn till den mängd luft som rökdykare bär med sig samt den enorma värmeutveckling som bildas. Här fanns det även elbilar parkerade, och efter bärgning upp till markplan lades alla dessa fordon i vattenbad i 72 timmar för att säkerställa att återantändning inte var möjligt, berättar Tommy Carnebo.

- Nyligen brann det också i ett underjordiskt garage i Frankrike. Garaget var delvis placerat under innergården med parker i ett höghusområde. Vid denna brand rasade stora delar av parken ner i garaget. Denna byggnadskonstruktion finns även i Sverige, säger Tommy Carnebo.

- Ett stort bekymmer är att händelseförloppet vid en fordonsbrand är snabbt, säger Bo Ericsson vd för Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF). Arbetsgivaren ansvarar för att riskbedömningar görs på verkstaden. Ofta är det bra att börja med att anställda tillsammans gör en egen riskbedömning av arbeten med gas och elfordon som de utför. Dels ökar deras kunskap när de gör riskbedömningen, dels tillför de kunskap om hur fordonen ska hanteras. Förmodligen klarar man en stor del helt på egen hand. Ibland dyker det upp svårigheter, och då kan man behöva hjälp av någon som är mer kunnig, detta kommer vi återkomma om under hösten. Riskbedömning måste göras både inomhus och utomhus. Det är självklart ännu viktigare om verkstan och/eller garaget ligger under jord, säger Bo Ericsson.

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
28 Sep, 2022, Extern artikel
Krockdetektering i nya iPhone 14
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan