< Tillbaka

Bo Ericsson vd SFVF

Bo Ericssons krönika: När marknadskrafterna får stå tillbaka och politiker styr!

Publicerad: 18 Okt 2020
- Det är inte lätt att vara bilköpare när regeringen straffbeskattar (Bonus-Malus) nya bilar och i nästa sekund vill att vi ska åka med ett nytt drivmedel, säger Bo Ericsson vd för Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF).

Krafterna och trenderna bakom beslut skiftar men kan sammanfattas av två ord: klimat och miljö. Klimat- och miljöfrågor pressar branscher mot avveckling och lyfter nya branscher till skyarna. De globala teknik- och marknadskrafterna är de viktigaste. Solcellsenergi är billigare än kolkraft, och vindkraft är mycket konkurrenskraftigt. Vätgas har blivit mycket billigare än tidigare att producera och görs alltmer storskaligt, speciellt i Danmark. Där storsatsar man på vätgas vilken faktiskt ser ut att kunna bli en stabilisator i ett system som vilar på sol och vind. I Sverige velar vi från propangas på -80 talet, därefter etanol, därefter diesel, därefter metangas och nu till elbil i någon form.

Ett sådant energisystem ändrar en rad industrier, men för fordonssektorn innebär det att det blir billigare och bättre att köra elbil eller rättare sagt politiker vill nu få oss att tro det, säger Bo Ericsson. Sveriges bilister betalar varje år in cirka 58 miljarder till stadskassan i särskilda bilskatter. Räknar man även med de generella skatterna blir siffran hela 90 miljarder. Av dessa går bara runt 20 miljarder tillbaka till vägunderhåll och väginvesteringar. Svenska bilister bidrar alltså med omkring 70 miljarder till övriga samhället, varje år. Är det någon som på fullt allvar tror att kostnaden för bilägare kommer sjunka när vi bilägare tar vårt ansvar och åker elbilar?

EU:s utsläppshandelssystem pressar alla fossilbaserade kraftslag och utsläppskraven på bilarna går mot noll gram CO2 per kilometer. De alltmer skärpta kraven för fordons utsläpp av koldioxid kommer påskynda denna utveckling tror jag, säger Bo Ericsson.

I den svenska politiska miljön spelar Miljöpartiets nu sexåriga regeringsinnehav en stor roll. Det är lätt att irritera sig på MP, ofta med all rätt. Något måste hända nu så att glesbygdsdöden hejdas, nu straffas de som bor i glesbygd gång på gång.

Eftersom Sverige är ett stort land till ytan med långa avstånd till samhällsservice för många människor, är man ofta helt beroende av bilen i sin vardag. Detta gör att politikerna vet att de genom att höja skatten på bilen, lätt drar in mycket extra pengar till stadskassan. Att byta bort bilen när den blir dyrare fungerar kanske om man bor i innerstan, men för de allra flesta är det inte ett alternativ. Avfolkningen fortsätter i glesbygden och i stort sett hela Norrland. Det betyder att jobb försvinner liksom affärer, bilverkstäder, bensinstationer, skolor, vårdcentraler och förskolor.

Bilen är idag kraftigt överbeskattad. Enligt ny forskning från VTI (Statens väg- och trafikforskningsinstitut) är marginalskatterna som bilister tvingas betala mer än dubbelt så höga som de skador biltrafiken orsakar och belastar samhället. Dessutom så blir bilarna bara tystare, säkrare, bränslesnålare och mer miljövänliga för varje år som går, vilket gör att den här obalansen tyvärr stadigt ökar. Är det någon som på fullt allvar tror att bilen inte kommer fortsätta att överbeskattas även om det är en el-, hybrid-, metangas- eller vätgasbil? Detta är sorgligt både för dem som bor i glesbygd och för Sverige som helhet. Områden med underbar natur förfaller, trots att många skulle kunna ha ett rikt liv bland gröna skogar, sjöar och älvar. Samtidigt som vi straffar bilister som bor i glesbygd tvingas vi ge bidrag till glesbygdskommuner.

För ingen tror väl att det kommer bli billigare att åka bil oavsett framdrivningsteknik? Politikerna har ”målat in sig i ett hörn” genom att överbeskatta bilar vilket dom nu tvingas fortsätta med, - för en inkomst för staten på 70 miljarder måste ju tas någonstans ifrån, avslutar Bo Ericsson. 

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
28 Sep, 2022, Extern artikel
Krockdetektering i nya iPhone 14
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan