< Tillbaka

Bilhandelns nya gruppundantag strax klart

Publicerad: 20 Maj 2022
Ett sista utkast på den nya konkurrensregleringen för märkesbilhandel föreligger från EU-kommissionen. Jämfört med den innevarande vertikala gruppundantagsförordningen öppnar kommissionen upp för ytterligare konkurrens på nybilsmarknaden när nya distributionskanaler, som e-handel, ges möjlighet att konkurrera, dock på lika villkor, visar traditionell selektiv distribution via märkesåterförsäljare eller märkesbilhandlare med agentavtal

1 juni 2022 ser vi början på en ny era inom märkesbilhandeln som innebär att man måste stå på tå hela tiden som märkesåterförsäljare samtidigt som man måste utveckla sin affärsverksamhet inom såväl begagnathandel som servicemarknad, konstaterar Ulf Stefansson, jurist på Sveriges Fordonsverkstäders Förening, SFVF, som har branschorganisationen CECRA som samlande röst för bilhandel och verkstad inom EU.

En central fråga i diskussionerna om den framtida konkurrensregleringen är omställningen till agentavtal i syfte att hålla nere distributionskostnaderna. Tyvärr har flera fordonstillverkare som valt agentmodellen presenterat avtalsformer som anses som ”oäkta” agentavtal eftersom de innebär såväl kostnader som risktagande för den återförsäljande agenten. Något som CECRA var först med att uppmärksamma och att framföra till EU-kommissionen.

– Det som verkar vara bra är att det endast är äkta agentavtal som är undantagna i enlighet med gruppundantaget och att det skapar konkurrens på lika villkor och att alla finansiella risker och investeringar tas av biltillverkarna. I teorin kan biltillverkarna fritt bestämma vilken distributionsmodell som de vill använda sig av, men att de ska respektera och följa de avtal och de regler som gäller i enlighet med gruppundantaget, vilket innebär att det inte är tillåtet att kombinera olika modeller för att hitta särskilda fördelar som biltillverkarna kan ha särskilt fördel av, säger Ulf Stefansson och fortsätter: 

– Så som jag ser det kan kombinationer av olika modeller innebära att slutpriset på ett fordon inte blir helt fast och att viss volym av tilldelade fordon ger fördelar till den handlare som både kan och är villig att ta större finansiella risker. Sådana affärsmodeller är inte ekonomiskt hållbara, då de gör skillnad mellan olika aktörer, vilket kan störa allt från distribution av fordon och reservdelar samt reparationen och underhåll som verkstäderna är beroende av.  

Enligt förslaget till konkurrensreglering ska inte valet att ha parallella distributionsmodeller påverka priset, utan det ska vara jämvikt mellan det pris som gäller hos en märkeshandlare med selektivt avtal och en e-handlare. Detta för att skydda den företagare som valt att investera i märket.

Om ett år ska även en ny konkurrensreglering för motorfordonsunderhållstjänster införas. Enligt EU-kommissionen kommer det nuvarande gruppundantaget att förlängas med ytterligare fem år efter anpassning av tilläggsregler till ny teknik. Tillsammans med Sveriges Bildelsgrossisters Förening, SBF, driver SFVF frågan om fortsatt konkurrens på lika villkor, enligt EU:s intentioner, inom fordonseftermarknaden.

Kopiera länk
Copy
18 Apr, 2023
SFVF - VERKSTADSJURIDIK – för fordonsverkstäder, fordonslärare och konsumentvägledare
Stockholm: Bilyaa Group AB, Hovslagarevägen 37, Sollentuna, Utbildningsledare: Bo Ericsson, SFVF
9 Maj, 2023
SFVF - VERKSTADSJURIDIK – för fordonsverkstäder, fordonslärare och konsumentvägledare
Sundsvall: Scandic Sundsvall City, Trädgårdsgatan 31, Utbildningsledare: Bo Ericsson, SFVF
Visa fler händelser

PRENUMERERA NYHETSBREV(3)

 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan