Ulf Stefansson jurist SFVF

Bil felaktig vid försäljning om föreskriven service ej utförts!

Publicerad: 9 Mar 2020
En bil är felaktig när säljaren inte kan bevisa att köparen upplysts om att service inte utförts, trots att föreskrivet servicetillfälle passerats med cirka 800 mil.

En bilköpare köpte en begagnad VW Bora av en bilfirma. Två månader efter köpet havererade motorn. Bilköparen ville ha ett avhjälpande och ersättning för kostnader, på grund av att felet som orsakade motorhaveriet redan fanns vid tidpunkten för köpet, enligt bilköparen. Säljaren motsatte sig kravet och sa att bilens kondition beskrivits som osäker i varudeklarationen, samt att bilköparen kontrollerade serviceboken vid köpet och då kunde se att bilen hade gått cirka 800 mil över serviceintervallet.

En säljare ansvarar enligt konsumentköplagen för ursprungliga fel på en bil, dvs. för fel som fanns redan vid leveransen, även om felet visar sig först senare.

När det gäller bilens skick har säljaren hänvisat till VDN där bilens kondition på samtliga punkter – bland annat djupet på däckmönstret – har uppgivits vara osäker. I avsaknad av fler uppgifter om vad det är för brister på bilen, framstår det mer som ett försök att med hjälp av VDN friskriva sig från det ansvar som följer av konsumentköplagen, än att faktiskt beskriva bilens kondition i olika avseenden, säger Ulf Stefansson jurist på SFVF.

Eftersom konsumentköplagen är tvingande till konsumentens förmån kan en ifylld VDN inte påverka säljföretagets ansvar för fel på såld vara. Därför bortser man ofta från VDN när den inte är seriöst ifylld, säger Ulf Stefansson.  

Bilköparen i det här fallet kände inte till att föreskrivet servicetillfälle hade passerats med cirka 800 mil utan att service genomförts. En köpare har normalt anledning att utgå från att föreskriven service utförts i rätt tid på en bil som säljs av en näringsidkare, om inte annat framgår i samband med att bilen marknadsförs eller i samband med förhandlingarna inför köpet. Att föreskriven service inte utförts på bilen när den säljs är ett köprättsligt fel på bilen.

Säljaren påstår att köparen känt till att föreskriven service inte utförts, medan köparen säger att hon inte känt till det. Då är det säljaren som ska bevisa att köparen haft kunskap om att service inte utförts och det har säljaren inte presenterat några bevis för.

Om det hade funnits en digital servicebok (https://digitalservicebog.dk/support/sfvf/?lang=sv) hade säljaren kunnat visa om servicen var gjord eller ej. Det framgår inte heller i avtalshandlingarna att sådan service inte gjorts. Det kan därför inte anses avtalat mellan parterna att servicebristen skulle ingå i köpet. På grund av frånvaron av föreskriven service är det ett köprättsligt fel på bilen som säljaren är ansvarig för, säger Ulf Stefansson.

Kopiera länk
Copy

Artikelarkiv

RÄTT LOGGA BVP

16 Jan, 2022, Extern artikel
Gammal mot ny Range Rover
15 Jan, 2022, Extern artikel
BMW:s nya bil kan ändra färg med ett knapptryck
10 Jan, 2022, Extern artikel
Polestar 2 Performance Upgrade – 68 extra hästar
23 Nov, 2021, Extern artikel
Present till bilintresserad – Vad kan man köpa?
3 Nov, 2021, Extern artikel
Volkswagen ID.5 officiell
 Branschorganisationer i samverkan
 Annonser