< Tillbaka

Foto: Pierre Kjellin

Betygsreformen: Så tolkar du de nya gymnasiebetygen

Publicerad: 16 Okt 2023
2025 ändras dagens betygssystem i gymnasieskolan då de så kallade kursbetygen ersätts av ämnesbetyg, liknande det gamla ämnesbetygssystemet som ersattes av kursbetyg. Läs mer här nedan om vad det innebär.

Betygsreformen i gymnasieskolan och Komvux innebär att en ny typ av betygssättning införs från och med höstterminen 2025. Reformen innebär även att ämnen, examensmål, programmål och programstrukturer uppdateras för att passa framtidens studier och yrkesliv.

Därför ersätts dagens kursbetyg av ämnesbetyg

Eleven ska få längre tid för att hinna fördjupa sig i ett ämne innan det slutliga betyget sätts.

Läraren ges också bättre möjligheter att bedriva undervisning långsiktigt och utifrån en helhetssyn.

Betyget kommer bättre än idag återspegla vad eleven kan i slutet av sina studier i ämnet.

Så här förändras undervisningen

Alla ämnesplaner utformas som sammanhållna ämnen med nivåer i stället för dagens kurser. Ett ämne kan ha en eller flera nivåer.

I många ämnen kommer eleverna kunna få undervisning under en längre sammanhållen period innan det slutliga betyget sätts.

Bakgrund

Det har under lång tid funnits kritik mot det nuvarande systemet med kursbetyg som funnits sedan 1994. Kritiken har framför allt handlat om att kursbetygen bidrar till fragmentisering av kunskapsinnehållet och därmed av gymnasieelevernas lärande. Elever får idag flera kursbetyg i ett och samma ämne som alla sedan räknas med vid urval till högre studier oavsett när under utbildningen som betygen sattes. Tidiga misslyckanden kan därför följa elever och slutbetyget ger inte alltid en rättvisande bild av elevens kunskaper och förmågor i slutet av studierna. Eftersom så många betyg är avgörande för elevens framtida chanser har kursbetygen också inneburit ett fokus på täta bedömningstillfällen och stress för både lärare och elever.

Så sjösätts betygsreformen

# Ämnesplaner som är anpassade för ämnesbetyg ska tillämpas i all gymnasial utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2025.

# Elever som börjat sin utbildning tidigare läser enligt nuvarande ämnesplaner och får kursbetyg enligt det nuvarande betygssystemet.

# Under en övergångsperiod fram till 30 juni 2030 finns möjlighet för elever att avsluta påbörjade kurser och få kursbetyg.

# Nya examensmål, programmål och programstrukturer ska tillämpas från den 1 juli 2025.

Pierre Kjellin
pierre.kjellin@svenskafordonsbranschen.se

076-493 10 85

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

1 Dec, 2023, Extern artikel
Emily GT blir verklighet
15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan