< Tillbaka

Från vänster - SFVF:s förbundsjurist Ulf Stefansson och Robert Hård, chefsjurist på Meko Group.

AUTOMÄSSAN: Det talar för en fortsatt konkurrensreglering i EU enligt juristerna

Publicerad: 20 Jan 2023
EU har historiskt sett alltid stått på den fria fordonseftermarknadens sida. Det kommer man göra även nu när konkurrensregleringen av eftermarknaden – det så kallade gruppundantaget – ska uppdateras, tror SFVF:s jurist Ulf Stefansson och Meko Groups chefsjurist Robert Hård.

Seminarier om en förnyad konkurrensreglering och verkstädernas rättigheter efter 1 juni i år samt kravet på en sektorsspecifik datalagstiftning för fordons- och kundgenererade data, inledde Automässans seminarieprogram.

Närmast på EU:s dagordning står konkurrensregleringen – det så kallade gruppundantaget (EU:s förordning 461/2010):

– Allt talar för en fortsatt konkurrensreglering inom EU. Det intressanta är vad de styrande riktlinjerna kommer att innefatta. Det är där vi befinner oss just nu med arbetet, förklarade Robert Hård, chefsjurist på Meko Group och svensk representant i den europeiska samarbetsorganisationen för den fristående fordonseftermarknaden, FIGIEA:s, arbetsgrupp för konkurrensfrågor.

Tillsammans med Ulf Stefansson, förbundsjurist på SFVF (Sveriges Fordonsverkstäders Förening) gav Robert Hård en nulägesbild över arbetet med den framtida konkurrensregleringen inom EU. Den 30 september i fjol avslutades den publika konsultationen från konkurrensdirektoratets sida. Nu inväntas synpunkter från berörda departement och myndigheter i respektive medlemsstat i EU.

I Sverige är det bland annat Näringsdepartementet, Konkurrensverket och Konsumentverket som ska säga sitt till EU-kommissionen innan det slutgiltiga förslaget ska läggas fram för votering. Denna kommer att ske senast 31 maj i Europarlamentet.

– Det pågår ett intensivt lobbyarbete inte minst från de monopolsträvande fordonstillverkarnas sida. Men vi, den fristående fordonseftermarknaden, som tredje part gör vad vi kan. Positivt är att vi historiskt sett haft EU-kommissionen på vår sida, de vill ha konkurrens som innebär konsumentnytta, sade Robert Hård.

Ulf Stefansson konstaterade samma sak, att de fristående bilverkstäderna har rättigheterna på sin sida samtidigt som EU-kommissionen ser allvarligt på eventuella överträdelser från fordonstillverkarnas sida:

– De händelser, marknadsstörningar, som vi fått inrapporterade till oss från medlemsföretagen beror i regel på okunskap, menade han.

För att bland annat öka kännedomen hos konsumenterna om deras valfrihet sett till val av verkstad, har FIGIEFA:s arbetsgrupp lagt fram ett förslag till kommissionen om att bilhandlare ska informera bilköparna om deras valfrihet vid köpet.

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

1 Dec, 2023, Extern artikel
Emily GT blir verklighet
15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan