< Tillbaka

AIRC möte på Automechanika

Årligt internationellt skademöte inom AIRC

Publicerad: 26 Sep 2022
Det årliga mötet för branschorganisationer som är medlemmar i det internationella skadenätverket AIRC hölls 2022 i samband med Automechanika-mässan i Frankfurt. Med på mötet fanns Bo Ericsson och Ulf Stefansson från SFVF.

Skadenätverket AIRC är medlem i nätverket AFCAR som har fått branschorganisationen från Slovakien som ny medlem.

Situationen inom hela EU vad gäller sysselsättning är i princip tillbaka till nivåerna under 2019. Många länders medlemmar kommer få problem med ökade energipriser. Mycket beror på att gaspriserna i Europa ökat vilket drivit upp elpriserna.

Tyskarna ser inga lösningar på problemen och branschen avvaktar tills man ser vad som händer under vintern. Tyskarna jobbar hårt med gruppundantaget och har problem med konkurrensfrågor där främst de Sydkoreanska märkena motarbetar den oberoende branschen, medan de tyska inhemska tillverkarna sköter sig mycket bra.

Gruppundantaget för eftermarknaden går trögt och många anser att det inte behöver ändras nämnvärt. EU-kommissionen förstår inte riktigt problemet utan tycker det är mest till för konsumenterna och förstår inte problematiken kring ökade priser om eftermarknaden begränsas. Garantier för exempelvis batterier skiljer sig åt från nybilsgarantin med vissa inskränkningar för vem som får kontrollera batteriet. Detta samt frågor om telematikplattformar och tillgång till bilens data är aktuella frågor som diskuteras inom EU.

I Nederländerna kommer det förmodligen att bildas en organisation, en sammanslagning av Focwa och Bovag, där personalbrist och energipriser kommer vara de stora frågorna. Skadeverkstäderna som ingår i Bovag erhåller 30 euro extra per skadejobb av försäkringsbolagen på grund av ökade kostnader. Alla medlemmar inom organisationen Solera behöver en certifiering för mer svåra jobb (high-end-job). Systemet bygger på kvalificerade utbildningar öppna för alla och godkännes av försäkringsbolagen samt av vissa biltillverkare för bibehållen garanti. Dock är Solera neutralt och ägs inte av försäkringsbolagen, samtidigt så krävs inte märkesauktorisation för high-en-jobs.

I Österrike är det problem med att få tag på reservdelar och man brottas med höga energipriser. Priserna på skadereparationer ökar och det är svårt att finna kvalificerad personal. Kvalificerad personal söker sig till de verkstäder som betalar högst lön.

I Tyskland ökar priserna och kostnaderna för verkstäderna. Även energileverantörer försöker ta sig ur de befintliga energiavtalen med verkstäderna. 50 % av alla 3500 medlemmar i branschorganisationen använder naturgas som främsta energikälla. Branschorganisationen har infört ett erbjudande med flytande transporterbar gas till sina medlemmar, vilket endast kräver små tekniska förändringar för att kunna ta emot energin i verkstadens system. Allt detta sker med ett övervakande system där tankarna med flytande gas fylls på automatiskt för att minimera risken för stillestånd.

Bo Ericsson, Tommy Carnebo från DAFO och Johan Ahlberg från Lipropac höll en presentation om El-fordon och problematiken med laddinfrastruktur, risker med el-bilar samt hur man kan detektera en elbilsbrand som startat innan det blir en termisk rusning. Även transporten av batterier presenterades eftersom det är ett växande problem i och med det ökande antal transporter av litiumbatterier.

SFVF har fått i uppdrag att bilda en arbetsgrupp inom EU för att samla in erfarenhet från olika länder om hur situationen med hantering av skadade el-bilar ser ut.

 * “Alliance for the Freedom of Car Repair in Europe” 
  (Nätverk bestående av olika organisationer som representerar den fria eftermarknaden.)
  

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
28 Sep, 2022, Extern artikel
Krockdetektering i nya iPhone 14
5 Jun, 2022, Extern artikel
Polestar 2 med 68 hk extra
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan