< Tillbaka

Arbetet med att skapa plattform för SERMI har startat.

Publicerad: 29 Apr 2021
Föregående vecka hade SFVF och Swedac första mötet för att skapa en svensk variant av SERMI. EU-reglerna för den märkesoberoende verkstaden är klara och Swedac är klara med sitt arbete, nu börjar vårt, säger Bo Ericsson vd för Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF).

Så här kommer framtiden se ut:

Om en märkesoberoende eller märkesverkstad vill börja arbeta med ett märke som de inte är auktoriserade för måste de vara godkända enligt SERMI.

För den verkstad som inte är godkänd enligt SERMI gäller att de endast kan utföra arbeten som inte kräver att mekanikern/teknikern är uppkopplad i bilen.

Utan access kan en däckverkstad exempelvis inte släcka TPMS-lampan, en skadeverkstad kan inte programmera in en ny backspegel eller en glasmästare kan inte kalibrera en kamera efter ett glasbyte.

Arbetet med att införa SERMI startar 1 augustii 2023, vilket låter långt bort men det är massor av arbete som måste göras redan nu för att få SERMI på plats.

SERMI som står för “Forum for Access to Security-Related Vehicle Repair and Maintenance Information” är ett regelverk där säkerheten är satt i centrum.

SERMI är också ett verktyg för att minimera antalet svarta verkstäder från EU-kommissionen sida.

För att bli godkänd enligt SERMI ser förutsättningarna för verkstaden i korthet ut som följer:

 • Kontroll av den juridiska personen, dokumenterad ägarstruktur, namn på vd och/eller företrädare.
 • Kontroll av lista med anställda som är behöriga och som innehar rätt kompetens.
 • Kontroll av befintliga försäkringsavtal inkl. ansvarsförsäkring för anställda och egendom.
 • Kontroll att verksamheten inte är föremål för tidigare anmärkningar (skattebrott exempelvis).
   
 • Kontroll av bevis på aktivitet inom bilindustrin (t.ex. ett medlemskap i en förening, där en bekräftelse kan ske av nationella branschorganisationer).
  - I SERMI:s dokumentation (nedladdningsbar pdf-fil), som återfinns längst ner på deras hemsida, står detta att läsa vid 6.3.3 under punkt 6. https://www.vehiclesermi.eu/#about
   
 • "Laglig affärsverksamhet" utan anmärkningar i enlighet med nationell lagstiftning. (På nationell nivå exempelvis lagkrav inom Godkänd Bilverkstad).
 • Kontroll att den fria verkstaden passerar obligatorisk kontroll som ska ske vart 3 år.
   

Den fria verkstadens anställde ska kontrolleras också bl a inom följande:

 • Kontroll av den anställde så att hon eller han inte är föremål för ”missbruk”.
 • Kontroll av adress hos den anställde.
 • Kontroll av den anställdes namn mot kriminalregistret (Vandelsprövning).
 • Kontroll att bekräftelse på anställning finns hos respektive anställd.
 • Kontroll av ett giltigt landspecifikt identitetskort (t.ex. ID, körkort / pass).
 • Obligatorisk kontroll vart 3:e år. 

Enligt förordning (EG) nr 715/2007 och förordning (EG) nr 692/2008 avsnitt 2.5 skall fordonstillverkaren ge tillgång till icke säkerhet och säkerhetsrelaterad reparation och underhåll (RMI) till märkesoberoende verkstäder.

Säkerhetsrelaterad är den information som kräver mjukvara för att reparera och underhålla de funktioner som ingår i ett fordon från tillverkare för att hindra att fordonet blir stulet eller för att uppfylla bestämmelserna i förordning (EG) nr 692/2008. 692/2008 handlar om elektroniska säkerhetssystem för att skydda styrkomponenter, utsläpp och motorkalibreringen mot ändringar och manipulation.

Idag har elektroniska kontrollenheter (ECU) flera funktioner som inte är separerade från varandra. Det innebär att till exempel ABS-ECU har ytterligare funktioner utöver ABS-funktionen, som t.ex. säkerhetsrelaterade funktioner. Under omprogrammering av sådan ECU är det bara möjligt att programmera hela ECU:n eftersom - som ovan nämnts - funktionerna inte kan separeras. Följaktligen kräver biltillverkaren ett elektroniskt certifikat för programvara och uppdatering av en ABS ECU.

- Jag har arbetat med SERMI sedan 2007 fram till idag, med undantag för något år i uppstartskedet av SFVF, säger Bo Ericsson. Tanken var att SERMI skulle sjösättas 2011 men allt har fördröjts till februari 2023, då arbetet är mer komplicerat än vad man insåg från starten.

De verkstäder som är Godkänd Bilverkstad har nu en klar fördel jämfört med de som inte är det. Idag är jag glad över att ha arbetat med SERMI under många år så att SFVF har den kunskap som krävs för att stötta och informera våra medlemmar, avslutar Bo Ericsson.

 

Läs mer om SERMI: https://www.vehiclesermi.eu/#about

 

Kopiera länk
Copy
14 Dec, 2022
Bilhandelsjuridik
Online, Sverige
18 Jan, 2023
Automässan 2023
Göteborg, Sverige
Visa fler händelser
RÄTT LOGGA BVP

7 Dec, 2022, Extern artikel
BKT lanserar RIDEMAX FL 615
7 Dec, 2022, Extern artikel
Säkerheten i topp när svensken väljer tjänstebil
6 Dec, 2022, Extern artikel
Colmec lanserar nya hemsidor
5 Dec, 2022, Extern artikel
Dubbelt så många tjänstebilar i november
4 Dec, 2022, Extern artikel
Specialdäck viktiga för arbetet i stadsmiljö
 Branschorganisationer i samverkan
 Sammarbetspartners