< Tillbaka

Är ni förberedda för SERMI?

Publicerad: 2 Feb 2023
Den 1 augusti i år kommer den nya behörighetscertifieringen för fordonsdata - Sermi - införas i hela EU. Då kommer verkstaden och dess fordonstekniker behöva ha blivit certifierade för Sermi. Vi har sammanfattat det som är viktigt att veta om Sermi för verkstaden.

Enligt en EU förordning ska fordonstillverkaren ge tillgång till säkerhetsrelaterade reparationer och underhåll när det gäller fria verkstäder och verkstäder som ska arbeta med ett märke de inte är auktoriserade för. Dock ställs det krav att verkstaden är certifierad enligt Sermi - den nya europeiska behörigscertifieringen för fordonsdata.

Frågor och svar finns här: https://www.fordonsverkstader.se/sermi/

Med säkerhetsrelaterade reparationer och underhåll av information avses de funktioner som kräver mjukvara för att reparera och underhålla dessa funktioner som ingår i ett fordon. Funktioner som bland annat finns för att hindra att fordonet blir stulet och för att säkerställa att fordonet uppfyller de säkerhetsbestämmelser som finns enligt en förordning för elektroniska system. Syftet är att skydda styrkomponenter mot ändringar och manipulation, bland annat när det gäller utsläpp och motorkalibreringen.

Verkstaden som vill utföra säkerhetsrelaterat arbete måste vända sig till ett kontrollföretag som är ackrediterat av Swedac (CAB).

När företaget och den anställde är godkända kommer ett så kallat "Trust Center" (TC) utfärda certifikat och säkerhetsnyckel som ska distribueras till verkstaden av det ackrediterade kontrollföretaget (CAB). Därefter kommer den enskilde anställde att kunna få köpa programvaror och information från varje tillverkare.

Företagets certifiering och anställningsbehörighet gäller i 60 månader och två fysiska kontroller kommer ske inom samma tidsrymd, såvida certifieringen inte återkallats på grund av missbruk.

I korthet kontrolleras följande på företaget:

Kontroll av dokumenterad ägarstruktur, namn på verkställande direktör och företrädare (till exempel ID-kort/pass).

Kontroll av listan över anställda inbegripen information om ansvar och funktion.

Kontroll av befintliga och upprätthållna försäkringsavtal samt ansvarsförsäkring. Minimum av täckning är 1 miljon euro för kroppsskada och 0,5 miljoner euro för skada på egendom.

Kontroll av bevis på aktivitet inom bilindustrin - till exempel medlemskap i branschorganisation som SFVF, alternativt i handelsförening.

"Laglig affärsverksamhet" genom nationella definitioner.

Kontroll av företagets adress.

Kontroll av den juridiska personen - så kallad vandelprövning.

I korthet kontrolleras följande när det gäller den anställde:

Kontroll att den anställde verkligen arbetar på verkstaden.

Kontroll av den anställde - så kallad vandelprövning.

Kontroll att den anställde innehar giltigt landspecifikt identitetskort (till exempel ID kort, körkort eller pass).

Om verkstaden inte är Sermi-certifierad kommer den inte kunna köpa programvara enligt ovan. Detta gäller fr o m 1 augusti 2023.

SFVF:s rekommendation är att ansöka för att bli Sermi-certifierad, så att man ska kunna utföra alla förekommande reparationer och service på bilar, lätta lastbilar, tunga lastbilar och trailer. Under våren kommer man kunna ansöka till CAB (ackrediterat kontrollföretag enligt Swedac) men det är klokt att förbereda sig för Sermi-certifiering redan nu.

Ansökan till bransch- eller handelsförening kan också ta tid oavsett vilken förening man väljer, så vår rekommendation är att inte vänta.

Se fler frågor och svar om Sermi på SFVF:s hemsida

Läs mer om Sermi på Sermis hemsida

Bo Ericsson
vd Sveriges Fordonsverkstäders Förening

Michael Bergvall
servicemarknadsansvarig Sveriges Fordonsverkstäders Förening

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
28 Sep, 2022, Extern artikel
Krockdetektering i nya iPhone 14
5 Jun, 2022, Extern artikel
Polestar 2 med 68 hk extra
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan