Är det svårt att ta fram en branschstandard?

Publicerad: 4 Feb 2020
Nja, både ja och nej. Om man har rätt kunskap är det inte så svårt men tidsödande, säger Bo Ericsson vd för Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF).

Under de senaste åren har SFVF haft förmånen att lära känna många kunniga personer vad gäller el och gas samt att delta i olika projekt. Det första stora projektet SFVF deltog i var med Myndigheten för samhällsberedskap och skydd (MSB) och handlade om gasfordon och olyckor med gasfordon. Då hade vi upp till 20 olyckor med gasfordon per år, vilket inte var bra säger Bo Ericsson. Tyvärr blev vi kraftig motarbetade när vi lade förslag på förbättring i form av olikfärgade nummerplåtar, som skulle beskriva vilket bränsle alla fordon använder. Det slutade med att SFVF lade förslag på kontroll av gastankar och dess kringutrustning, även detta förslag motarbetades, säger Bo Ericsson. Trots detta antogs förslaget av Transportstyrelsen och infördes i Författningssamlingen för fordonskontroll. Sedan maj 2018 är det tvingande att kontrollera gastankar okulärt. Tack vare dessa kontroller sker det nu endast ett fåtal gasolyckor med fordon.

Nästa stora projekt SFVF deltog i var med RISE, vilka startade ett Vinnova projekt om elfordon med stöd av Energimyndigheten. Arbetet resulterade i att vi kunde gå ut med information och rekommendationer vad gäller allt från laddning till brandsäkerhet. https://www.fordonsverkstader.se/wp-content/uploads/2019/10/Information-och-rekommendationer-2019-10-22.pdf.

Dessa rekommendationer är helt unika i sitt slag. SFVF kontaktade samtliga branschföreningar inom EU samt i Norge, för att undersöka om och vad man kände till när det gäller risker med elfordon. Av svaren framgick det att endast Holland hade funderat på att studera riskerna men att inget arbete hade påbörjats, säger Bo Ericsson.

Artikelarkiv

Bilverkstadspodden
Lyssna på  
5 Aug, 2020, Extern artikel
Koenigsegg på besök hos Jon Olsson
3 Aug, 2020, Extern artikel
Duell: Polestar 2 mot Tesla Model 3
31 Jul, 2020, Extern artikel
Unik Volvo PV659 från 1936
27 Jul, 2020, Extern artikel
Mazda MX-5 Miata testad
20 Jul, 2020, Extern artikel
Köper man Polestar 2 av förnuft eller känsla?
17 Aug, 2020
SFVF:s DÄCKSKOLA - Del 1 Teoretisk utbildning - via Teams
Online med dator - via Microsoft Teams (4 tim),
21 Aug, 2020
SFVF:s Utbildning för kundmottagare och i konsten ”att lyckas med säljet”
Online med dator - via Microsoft Teams (3 tim),
25 Aug, 2020
SFVF:s DÄCKSKOLA - Del 1 Teoretisk utbildning - via Teams
Online med dator - via Microsoft Teams (4 tim),
Visa fler händelser
 Branschorganisationer i samverkan