< Tillbaka

Är det svårt att ta fram en branschstandard?

Publicerad: 4 Feb 2020
Nja, både ja och nej. Om man har rätt kunskap är det inte så svårt men tidsödande, säger Bo Ericsson vd för Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF).

Under de senaste åren har SFVF haft förmånen att lära känna många kunniga personer vad gäller el och gas samt att delta i olika projekt. Det första stora projektet SFVF deltog i var med Myndigheten för samhällsberedskap och skydd (MSB) och handlade om gasfordon och olyckor med gasfordon. Då hade vi upp till 20 olyckor med gasfordon per år, vilket inte var bra säger Bo Ericsson. Tyvärr blev vi kraftig motarbetade när vi lade förslag på förbättring i form av olikfärgade nummerplåtar, som skulle beskriva vilket bränsle alla fordon använder. Det slutade med att SFVF lade förslag på kontroll av gastankar och dess kringutrustning, även detta förslag motarbetades, säger Bo Ericsson. Trots detta antogs förslaget av Transportstyrelsen och infördes i Författningssamlingen för fordonskontroll. Sedan maj 2018 är det tvingande att kontrollera gastankar okulärt. Tack vare dessa kontroller sker det nu endast ett fåtal gasolyckor med fordon.

Nästa stora projekt SFVF deltog i var med RISE, vilka startade ett Vinnova projekt om elfordon med stöd av Energimyndigheten. Arbetet resulterade i att vi kunde gå ut med information och rekommendationer vad gäller allt från laddning till brandsäkerhet. https://www.fordonsverkstader.se/wp-content/uploads/2019/10/Information-och-rekommendationer-2019-10-22.pdf.

Dessa rekommendationer är helt unika i sitt slag. SFVF kontaktade samtliga branschföreningar inom EU samt i Norge, för att undersöka om och vad man kände till när det gäller risker med elfordon. Av svaren framgick det att endast Holland hade funderat på att studera riskerna men att inget arbete hade påbörjats, säger Bo Ericsson.

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
28 Sep, 2022, Extern artikel
Krockdetektering i nya iPhone 14
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan