Ändrade rekommendationer för byte av kamrem

Publicerad: 6 Mar 2020
Tillverkaren av ett visst bilmärke har ändrat sina rekommendationer för tidpunkten för byte av kamrem. När en bil såldes hade tidpunkten för byte inträtt, men kamremmen inte bytts. Bristande kännedom hos säljaren om de nya rekommendationerna friar inte säljaren.

Köparen köpte bilen när den hade körts 6 955 mil. Knappt ett och ett halvt år och drygt 3 400 mil senare gick kamremmen sönder och det uppdagades att den skulle ha varit bytt vid 6 000-mila-servicen. Köparen yrkar nu ersättning med 24 797 kr för avhjälpande och hyrbil under reparationen. Säljföretaget vill inte betala eftersom kamremsbyte skulle ske enligt serviceboken vid 9 000 mila-service eller 72 månader. Säljaren sade också att det är endast ägare och återförsäljare som får denna information och att säljföretaget inte ägde bilen när rekommendationerna för byte av kamrem ändrades.

Enligt konsumentköplagen ansvarar en bilförsäljare för ursprungliga fel på en bil, dvs. fel som redan fanns vid leveransen, även om de visar sig först senare. Detta gäller även om bilsäljaren inte känt till felet.

Enligt generalagenten är rekommendationen att kamrem ska bytas när bilen gått 6 000 mil, vilket inte skett i det här fallet, säger Bo Ericsson (med 17 års erfarenhet från ARN och Försäkringsnämnden). Bilen hade körts 6 955 mil vid säljtillfället och vid kamremshaveriet hade bilen gått 10 400 mil. Då är det ett köprättsligt fel som säljföretaget ansvarar för. Att säljföretaget inte känt till att kamremsbyte skulle ske vid 6 000 mil - enligt den vid tiden för försäljningen gällande tillverkarrekommendationen - fritar inte företaget från ansvar säger, Bo Ericsson.

Självklart ska en verkstad och en bilförsäljare ha kontroll över alla bytesintervaller oavsett om det är en kamrem, ett kupéfilter eller annan del.

Ett bra sätt att ha kontroll på servicetillfällen är att använda Digitala Serviceboken (https://digitalservicebog.dk/support/sfvf/?lang=sv). På så sätt kan fordonsägare lägga alla sina fordon i en bok. När ett fordon säljs överlåter man all serviceinformation som gäller fordonet till nästa ägare, bättre än så kan det inte bli, avslutar Bo Ericsson.

Kopiera länk
Copy

Artikelarkiv

RÄTT LOGGA BVP

16 Jan, 2022, Extern artikel
Gammal mot ny Range Rover
15 Jan, 2022, Extern artikel
BMW:s nya bil kan ändra färg med ett knapptryck
10 Jan, 2022, Extern artikel
Polestar 2 Performance Upgrade – 68 extra hästar
23 Nov, 2021, Extern artikel
Present till bilintresserad – Vad kan man köpa?
3 Nov, 2021, Extern artikel
Volkswagen ID.5 officiell
 Branschorganisationer i samverkan
 Annonser