Jim Malmqvist, STS Trailerservice, Helsingborg

Aktuellt om SFVF – ESF projektet Framtidens Fordonsverkstäder

Publicerad: 8 Jul 2020
SFVF projektet Framtidens fordonsverkstäder som stöds av Europeiska Socialfonden omfattar ett 20-tal medlems-verkstäder i Skåne och Blekinge. Projektet syftar till att kartlägga företagens behov inom rekrytering och utbildning och utveckla en rekryteringsutbildning, samt en branschutbildning speciellt riktat mot de målgrupper som branschen annars har svårt att nå.

Under maj till juni månad har projektets leverantörer Manpower och Promeister gemensamt genomfört en genomgripande enkät riktat till de medverkande verkstadsföretagen. Just nu pågår analysen av de inkomna enkätsvaren för att mejsla fram de bästa utbildningarna som motsvarar företagens behov för en fungerande vardag. Det analysarbetet kommer att pågå över sommaren. Självklart har mycket av detta arbete i Coronatider bedrivits med hjälp av digitala verktyg, men man hoppas att omständigheterna tillåter att man under tidiga hösten också kan följa upp det gjorda arbetet med djupintervjuer som nästa steg. Här har man till sin hjälp även en fokusgrupp bestående av ett antal utvalda verkstäder att diskutera vissa specifikt uppkomna frågeställningar med.

- Men det hindrar ju inte att även andra verkstäder hör av sig till oss på SFVF med sina tankar och idéer kring dessa viktiga frågor. Ju bredare underlag, desto träffsäkrare resultat, säger projektledaren Benny Wallin, SFVF.

- Ju fler, idéer, tankar, ris och ros vad vi kan göra, borde göra, eller inte göra för att nå ett lyckat resultat för Framtidens Fordonsverkstäder, desto bättre fyller Bo Ericsson, vd på SFVF i.
Projektutvecklaren, Bo Lindman, SFVF har även hunnit med att på plats träffa ett antal av de medverkande verkstäderna och diskuterat kring de för projektet avgörande utmaningarna, och dessutom pejlat av hur företagen ser på läget i sin del av branschen i den speciella situation som ju är ny för alla. Glädjande nog är det väldigt få av företagen som rapporterar en kraftig negativ påverkan på grund av pandemin och dess följdverkningar. Ett övergripande intryck är att de fria verkstäderna generellt ser ut att ta sig igenom situationen bättre än förväntat och inte sällan med en lägre påverkan än vad många av märkesverkstäderna upplever, avslutar Bo Lindman.

 


 

Kopiera länk
Copy

Artikelarkiv

Bilverkstadspodden
Lyssna på  
2 Jun, 2021, Extern artikel
Volvo V70 byggd i Lego
1 Jun, 2021, Extern artikel
Gotland ring har blivit längre
31 Maj, 2021, Extern artikel
Skodas elbil Enyaq iV testad
12 Maj, 2021, Extern artikel
En första titt på Kia EV6
12 Maj, 2021, Extern artikel
Test av BMW M3 & M4
26 Apr, 2021
Energismarta fordonsverkstäder - kostnadsfri - välj själv när du vill genomföra kursen
Energimyndigheten och SFVF har tillsammans tagit fram utbildningen som riktar sig till fordonsverkstäder, Interaktiv webbkurs
26 Aug, 2021
VERKSTADSJURIDIK - utbildning för fordonsverkstäder, fordonslärare och konsumentvägledare
Online med dator - via Microsoft Teams (4 tim), Utbildningsledare: Bo Ericsson
Visa fler händelser
 Branschorganisationer i samverkan
 Annonser