< Tillbaka

Foto: ADAC

ADAC: Här är de vanligaste felen på el- och hybridbilar i Tyskland

Publicerad: 15 Mar 2023
När Tysklands största konsumentorganisation för bilister – ADAC – rycker ut med sina vägassistansbilar till el- eller hybridbilar är det vanligaste felet av enklare karaktär.

Med över 21,2 miljoner medlemmar är ADAC Tysklands största konsumentorganisation för bilister och verksamheten spänner över allt från lobbyarbete till vägassistans till medlemmar och testverksamhet.

Vägassistansen (Strassendienst) är en viktig del av ADAC:s verksamhet och förra året gjordes omkring 3,41 miljoner utryckningar till ADAC-medlemmar med krånglande bilar på vägarna. Och av ADAC:s statistik från vägassistansuppdragen 2022 kan man bland annat utläsa den vanligaste felorsaken hos de el- eller hybridbilar som ADAC:s vägassistans blev kallade till:

Defekt eller urladdat startbatteri var orsaken (långt över hälften av ärendena) till felet hos de cirka 52000 el- eller hybridbilar som ADAC:s vägassistans ryckte ut till under 2022.

I Tyskland finns idag omkring 45 miljoner personbilar registrerade för vägtrafik.

Pierre Kjellin
pierre.kjellin@sfvf.eu

076-493 10 85

Kopiera länk
Copy