< Tillbaka

30 procent sålda elbilar 2030 globalt

Publicerad: 7 Jun 2022
International Energy Agency (IEA) har kommit med en analys gällande globala utvecklingen för elbilar. Trenden är tydlig – elbilsförsäljningen fortsätter sätta rekord, men mineraltillgångarna sinar.

Elbilsförsäljningen dubblerades under 2021 jämfört med året innan för att nå rekordhöga 6,6 miljoner fordon. Går man tillbaka till 2012 var antalet sålda elbilar 120 000. I dag säljs fler än så varje vecka.

Framgångsfaktorerna för elbilarna kan till största del förklaras med politiska incitament, att fler länder har lovat att fasa ut fossildrivna bilar samtidigt som biltillverkare tävlar om planer på att elektrifiera sina bilflottor, i vissa fall mer än vad de politiska målen kräver. I takt med att biltillverkarna tar fram fler modeller blir elbilen allt mer attraktiv. I dag finns ungefär 450 tillgängliga elbilsmodeller på marknaden.

Mer än hälften av elbilsförsäljningen står Kina för. Fler fordon såldes i Kina 2021 (3,3 miljoner) än i hela världen 2020. Efter elbilsboomen i Europa 2020 har försäljningen ökat, liksom den gjort i USA. Trenden fortsätter. Under första kvartalet 2022 sålde Kina mer än dubbelt så många elbilar jämfört med första kvartalet 2021, i USA ökade försäljningen med 60 procent och i Europa 25 procent.

I Kina är elbilarna mindre i storlek än på andra marknader, vilket har hållit priserna nere och därför också minskat skillnaden i produktionskostnaden för fossildrivna bilar. När det gäller laddinfrastrukturen går det fortare i Kina än på några andra marknader. 

I övriga världen och i utvecklingsländerna är elbilsmarknaden väldigt mycket mindre. Det finns få tillgängliga modeller och de som finns är för dyra för de flesta bilköpare. Mindre än 0,5 procent av nybilsförsäljningen är elbilar i länder som Brasilien, Indien och Indonesien. 

IEA konstaterar att både pandemin och kriget i Ukraina har påverkat de globala leveranskedjorna, vilket har stört bilindustrin. Det innebär fortsatta förseningar i leveranser av elbilar framöver, vilket också kan dämpa efterfrågan av elbilar på marknaden. Prognosen är att elbilar kommer stå för mer än 30 procent av sålda bilar globalt 2030, vilket är långt från de 60 procent som behövs för att nå koldioxidmålen 2050. För att öka efterfrågan behöver laddinfrastrukturen både på arbetsplatser och vid bostäder öka till 15 miljoner enheter 2030.

Eldrivna lastbilar har fått störst framgång i Kina mycket tack vare starka statliga incitament. Utvecklingen fortgår emellertid utanför Kina och i dag finns 170 olika modeller tillgängliga. Av alla sålda lastbilar står el-lastbilar bara för 0,3 procent globalt under 2021. Om prognosen ska hålla måste den andelen öka till 10 procent före 2030 och 25 procent före 2050. Elektrifieringen tros bli enklare för transportbilar som inte behöver lika avancerad laddinfrastruktur som tunga lastbilar. 

Samtidigt som marknaden för batterier ökar riktas fokus mot kritiska mineraler som kobolt, litium och nickel. I maj 2022 var litiumpriserna sju gånger högre än i början av 2021.Även kriget i Ukraina påverkar, bland annat eftersom Ryssland står för 20 procent av ren nickel globalt. Om metallpriserna fortsätter vara så högt som det varit under första kvartalet i år kommer batterier att öka i pris med 15 procent jämfört med priserna 2021. Enda anledningen till att försäljningen av elbilar ändå ökar tros bero på ett högt oljepris.

Kina producerar tre fjärdedelar av alla litium-ion-batterier, 70 procent av alla katoder och 85 procent av anoder (båda är nödvändiga delar till batterier). Mer än hälften av all litium, kobolt och grafit bryts och bearbetas i Kina. Europa tillverkar en fjärdedel av alla elbilar globalt, men kan bara skryta med produktion av 20 procent kobolt. Samtidigt pågår utveckling av andra typer av batterier som inte är lika energihöga och därför passar fordon som har en kortare räckvidd, men de kan komma att spela en viktig roll i framtiden.

IEA rekommenderar fem åtgärder för att än mer öka försäljningen av elbilar globalt:

  1. Håll kvar och förändra stödet för elbilar. Det är förståeligt att statliga stöd behöver minskas och så småningom fasas ut när elbilsmarknaden mognar, här måste man hitta andra sätt att främja marknaden på. 
  2. Kickstarta elektrifieringen för tunga lastbilar och bussar med hjälp av politiska beslut.
  3. Fokusera på elektrifiering i övriga världen där antalet elbilar i dag är få. Att elektrifierade stadsbussar är en bra början.
  4. Utveckla laddinfrastrukturen och underlätta ”smart grids” med fortsatt statligt stöd. 
  5. Säkerställa en säker, uthållig och hållbar leverans av mineraler och metaller för att undvika flaskhalsar.

Mål för olika biltillverkare:

Toyota: världens största biltillverkare har meddelat att de kommer med 30 batteridrivna elbilsmodeller och ett mål att nå 3,5 miljoner i årsförsäljning av elbilar 2030. Lexus vill nå målet med 100 procent el globalt 2035.

Volkswagen: 70 procent helelektriska bilar i Europa och 50 procent i Kina och USA 2030. 2040 ska 100 procent vara nollutsläppsfordon.

Ford: förväntar att en tredjedel av försäljningen ska vara helelektrisk 2026, vilket ökar till 50 procent 2030. I Europa hoppas Ford vara helelektrisk 2030.

Volvo: hoppas på helelektriska bilar 2030.

Geely: 30 procent elbilar 2025.

BMW: 50 procent av fordonen ska vara helelektriska 2030 eller tidigare.

Mercedes: från 2025 bara helelektriska bilar.

GM: 30 nya elbilsmodeller och en miljon hybridbilar i USA 2025. Mål om noll koldioxidutsläpp 2040.

Stellantis: 100 procent batteridrivna elbilar i Europa och 50 procent i USA till 2030.

Hyundai: 1,9 miljoner batteridrivna elbilar årligen till 2030 och slutar sälja fossildrivna bilar i Europa 2035.

Kia: öka försäljningen av batteridrivna elbilar till 1,2 miljoner 2030. 

Dongfeng: planerar att elektrifiera 100 procent av sina nya modeller av personbilar till 2024.

BYD: ska bara producera elbilar och plug-in hybridbilar från och med nu.

Maria.eriksson@sfvf.eu

 

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

1 Dec, 2023, Extern artikel
Emily GT blir verklighet
15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan